Thứ ba Ngày 20 Tháng 08 Năm 2019, 11:28:12

Không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Ngày đăng: 06/08/2019

QK2 – Sư đoàn 355 được giao nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) của 3 tỉnh (Tuyên Quang, Yên Bái và Phú Thọ). Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tích cực triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả vững chắc.
Thực tế cho thấy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV; thường xuyên phối hợp với địa phương sắp xếp nguồn dự bị động viên vào đơn vị, bảo đảm chất lượng, số lượng theo biên chế. Đại tá Lê Trọng Thể, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 355 khẳng định: Trên cơ sở chỉ tiêu trên giao, Sư đoàn tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với Bộ CHQS các tỉnh, trung đoàn trực thuộc Sư đoàn hiệp đồng với Ban CHQS các huyện, phân định rõ trách nhiệm giữa đơn vị và địa phương để tổ chức rà soát, phúc tra, sắp xếp nguồn DBĐV theo đúng biên chế, bảo đảm chất lượng. Hằng năm, Sư đoàn đã cung cấp đầy đủ các yếu tố về nhu cầu động viên của đơn vị cho địa phương, cùng địa phương bổ sung, điều chỉnh kịp thời lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong xây dựng lực lượng DBĐV, công tác phúc tra được Sư đoàn hết sức chú trọng; trong đó, tập trung vào việc xếp nguồn theo phương châm “gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó”, thực hiện 3 gặp (gặp địa phương, gặp gia đình, gặp quân nhân dự bị), 5 biết (biết người, biết nhà, biết khả năng, biết nghề nghiệp, biết hoàn cảnh), lấy chất lượng là chính.
Để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng và phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy trong xây dựng lực lượng DBĐV, Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo các cấp ủy ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng lực lượng DBĐV với những nội dung, giải pháp thiết thực; xác định rõ những trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, mặt yếu; phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, chỉ đạo thành lập các tổ chức đảng, đoàn thanh niên theo biên chế đơn vị dự bị động viên. Để bảo đảm tỷ lệ đảng viên, đoàn viên trong các đơn vị DBĐV theo quy định, Đảng ủy Sư đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm chắc chất lượng nguồn do đơn vị quản lý, lựa chọn, bồi dưỡng và đề nghị kết nạp quân nhân dự bị vào Đảng; trong đó, ưu tiên lựa chọn các quân nhân dự bị là cán bộ thuộc khung B, nhằm bảo đảm tỷ lệ lãnh đạo của các tổ chức đảng trong thời gian tập trung huấn luyện, đồng thời góp phần xây dựng nguồn cán bộ cho địa phương. 

Lực lượng dự bị động viên Sư đoàn 355 tham gia huấn luyện.

Với đặc thù đơn vị tiếp nhận, quản lý lực lượng DBĐV với nhiều đối tượng khác nhau; trong khi chương trình giáo dục chính trị thời gian lại ngắn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Khắc phục khó khăn đó, Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chính ủy Sư đoàn cho biết: Một mặt, Sư đoàn tập trung thực hiện tốt nội dung giáo dục chính trị do trên quy định. Mặt khác, với các nội dung còn lại, cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương triển khai  chặt chẽ, sát thực tế. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho lực lượng DBĐV những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DBĐV. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn chú trọng kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh phong trào thi đua; đồng thời, thông qua các đợt kiểm tra sẵn sàng động viên để tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nắm vững tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình lực lượng DBĐV. 
Thực hiện nhiệm vụ phúc tra, sắp xếp, đăng ký, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị, Sư đoàn 355 gặp không ít khó khăn, như:  QNDB trình độ nhận thức, độ tuổi, sức khỏe khác nhau; nhiều quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm ăn xa; địa bàn động viên rộng, xa đơn vị… Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV. Trong đó, Sư đoàn tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện xoay vòng, tập trung vào huấn luyện nội dung quan trọng, khâu yếu; coi trọng huấn luyện cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, huấn luyện chuyển loại quân sự và phân đội dự bị động viên. Trong huấn luyện lực lượng DBĐV, cán bộ khung A phải huấn luyện cho cán bộ khung B và cán bộ khung B huấn luyện cho đơn vị dự bị động viên. Cùng với việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ khung A, Sư đoàn luôn chú trọng tổ chức tập huấn cho cán bộ khung B, nhất là đối tượng tiểu đội trưởng, tiểu đoàn trưởng và tương đương. Trước khi bước vào huấn luyện, các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, giao nhiệm vụ cho cán bộ khung A và đơn vị huấn luyện viết, thục luyện, thông qua giáo án, bài giảng; đồng thời tích cực huy động nguồn lực từ các địa phương và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ để phục vụ huấn luyện… Bên cạnh đó, Sư đoàn luôn coi trọng tổ chức tốt các cuộc diễn tập gắn với động viên lực lượng DBĐV để nâng cao trình độ chỉ huy của cán bộ khung A và khả năng sẵn sàng động viên của lực lượng DBĐV… 
Cùng với đó, các đơn vị huấn luyện lực lượng DBĐV chuẩn bị đầy đủ và bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn, như: Quân lương, quân trang, nơi ăn, ở tập trung học tập, sinh hoạt; chi trả phụ cấp trách nhiệm và trợ cấp cho gia đình lực lượng DBĐV khi tham gia huấn luyện, diễn tập, không để trường hợp nào phải thắc mắc, kiến nghị về chế độ, tiêu chuẩn. Lực lượng DBĐV trong quá trình tham gia huấn luyện bị ốm đau được đơn vị tổ chức khám, chữa bệnh như chế độ quân nhân tại ngũ, vì thế đã tạo động lực cho họ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.
Bài, ảnh: HOÀNG OANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *