Chủ nhật Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021, 11:19:34

Kê khai tài sản, thu nhập

Ngày đăng: 07/03/2021

QK2 – Theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (Luật PCTN 2018) có 4 nhóm  đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (KKTS, TN) bao gồm: Cán bộ, công chức; Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nghĩa vụ KKTS, TN gồm: Kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Người có nghĩa vụ kê khai phải KKTS, TN và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên; kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật PCTN 2018 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc KKTS, TN

Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN 2018, ngày 30/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mới đây, tại Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản KKTS, TN theo quy định của Luật PCTN và Nghị định 130/2020/NĐ-CP.  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải KKTS, TN theo quy định của Luật PCTN để yêu cầu thực hiện việc KKTS, TN.

Theo đó, việc KKTS, TN, công khai bản KKTS, TN lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021. Kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Trường hợp phải KKTS, TN để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa KKTS,TN lần đầu theo quy định của Luật PCTN 2018 thì thực hiện việc KKTS, TN lần đầu và sử dụng bản KTTS, TN lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó…

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *