Chủ nhật Ngày 20 Tháng 09 Năm 2020, 05:46:20

Huyện Quản Bạ thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN

Ngày đăng: 16/09/2020

QK2 – Sáng 16-9, đoàn công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) Quân khu do Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, làm trưởng đoàn, tiếp tục tiến hành kiểm tra kết quả công tác GDQP-AN năm 2020, tại Hội đồng GDQP-AN, huyện Quản Bạ (Hà Giang); tham gia đoàn công tác có thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Đại tá Lê Văn Chung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, chủ trì kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, năm 2020, Hội đồng GDQP-AN huyện Quản Bạ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, sát thực, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân .

Các thành viên Hội đồng GDQP-AN Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện dân quân (binh chủng) huyện Quản Bạ.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, đánh giá cao kết quả công tác giáo dục QP-AN trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, Hội đồng GDQP-AN huyện Quản Bạ cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8  (Khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12 của bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới…; Thường xuyên chỉ đạo, kiện toàn Hội đồng GDQP-AN các cấp; xây dựng kế hoạch GDQP-AN bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực; Nâng cao chất lượng các hình thức  tuyên truyền GDQP-AN, đồng thời nắm chắc tình hình, ngăn ngừa những nhân tố gây mất ổn định chính trị…

Tin, ảnh:  TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *