Thứ hai Ngày 10 Tháng 08 Năm 2020, 12:10:49

Hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Ngày đăng: 13/06/2019

QK2 – Cục Chính trị QK vừa có hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị về thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ (CLBLLT) trong Thanh niên QK giai đoạn 2019-2022.

Sĩ quan trẻ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) trong giờ nghỉ. Ảnh: CAO XUÂN 

Theo đó, CLBLLT được thành lập ở cấp đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở do cơ quan chính trị (hoặc lãnh đạo, chỉ huy nơi không có cơ quan chính trị) ra quyết định thành lập CLB và ban chủ nhiệm CLB. Nội dung hoạt động, tập trung vào đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; trao đổi kiến thức lý luận chính trị Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Thời gian sinh hoạt tối thiểu tháng/lần, định kỳ hằng năm sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả hoạt động về Cục chính trị QK (qua Ban Thanh  niên QK) và tổng kết vào năm 2022.

NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *