Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 01:21:16

Hướng dẫn bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu

Ngày đăng: 13/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/09/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với Quân đội nhân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.
Theo đó, đối tượng tham gia BHYT là Quân nhân gồm: Sỹ quan (SQ), quân nhân chuyên nghiệp (QNCN)đang tại ngũ; hạ sỹ quan (HSQ), binh sĩ (BS) đang tại ngũ; đối tượng là Công an nhân dân gồm SQ, HSQ nghiệp vụ và SQ chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; HSQ, chiến sỹ (SC) nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; Học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước. Đối tượng là người làm công tác cơ yếu gồm: người làm công tác cơ yếu hương lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yêu Chính phủ; Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.
Nghị định quy định từ ngày 15/10/2015, thực hiện BHYT đối với 100% người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian cụ thể: Từ ngày 15/10/2015 đến 31/12/2015, thực hiện BHYT đối với 15%; từ ngày 01/01/2016, thực hiện BHYT ít nhất 30% đối với các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu nêu trên (trừ người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương). Từ ngày 01/01/2018, tỷ lệ này được nâng lên là ít nhất 60% và từ ngày 01/01/2020, thực hiện BHYT đối với 100% các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia BHYT nêu trên.
Nghị định cũng nêu rõ, mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đối với SQ, QNCN đang tại ngũ; SQ, HSQ nghiệp vụ và SQ, HSQ chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, người làm công tác cơ yếu hưởng như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương. Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng: HSQ, BS đang tại ngũ; HSQ, CS nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân; học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội.
Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ các trường hợp không được hưởng BHYT gồm: Các trường hợp không được hưởng BHYT thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung. Các trường hợp đặc thù do hoạt động, thực hiện nhiệm vụ QP-AN của quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Tài chính.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015.
NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *