Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:27:02

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập một số nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 04/07/2024

QK2 – Sáng 4-7, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu Quân khu, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì. Cùng dự có Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư… của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”; Phần thứ hai “Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững”; Phần thứ ba “Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống”. Cùng với đó, cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa, hội nghị văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương; các cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu quá trình biên tập cuốn sách; phổ biến, giới thiệu một số nội dung cơ bản của cuốn sách. Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong toàn quân nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách; nâng cao nhận thức về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần phát huy giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời triển khai cụ thể hoá nội dung cuốn sách phù hợp với điều kiện thực tiễn, chức năng nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.