Thứ sáu Ngày 28 Tháng 02 Năm 2020, 07:12:35

Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Ngày đăng: 05/11/2018

QK2 – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song tư tưởng của Người luôn soi rọi, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Mà điều cốt yếu để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là phải đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo đúng tư tưởng Quan điểm Bác đặt ra.

 Cuốn sách “Hồ Chí Minh về công tác cán bộ” .

Cuốn  sách “Hồ Chí Minh về công tác cán bộ” là tập hợp 110 bài nói, bài viết, các phát biểu, thư khen mà Bác đã để lại cho chúng ta. “Người cán bộ muốn tốt thì phải có đạo đức cách mạng, phải biết phê bình và tự phê bình, phải biết kỷ luật”, “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”, “Việc gì có lợi cho cách mạng, có lợi cho đoàn thể là làm hết, không có việc gì sang, việc gì hèn cả”… Cả cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người là tấm gương sáng về đạo đức, phẩm chất cách mạng, lối sống, tác phong sinh hoạt; là trường học lớn, một pho bách khoa toàn thư vô giá cho lớp lớp người Việt noi theo.

Lúc sinh thời Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; phải là người đầy tớ, công bộc của dân; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh… Tư tưởng ấy của Người thể hiện rất rõ trong 110 bài nói, bài viết, các phát biểu, thư khen mà Bác đã để lại cho chúng ta qua cuốn sách “Hồ Chí Minh về công tác cán bộ”.

Sách do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản, gồm 498 trang, lưu hành năm 2018.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *