Thứ năm Ngày 09 Tháng 04 Năm 2020, 04:46:53

Hiệu quả từ mô hình “Tháng dân vận” ở Thanh Sơn

Ngày đăng: 14/03/2020

Nhiều năm nay, huyện Thanh Sơn đã duy trì thành nền nếp việc tập trung cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận ở địa bàn một xã trong thời gian một tháng. “Tháng dân vận” đã trở thành mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, thiết thực của huyện về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận trong tình hình mới.

Làm đường giao thông nông thôn là một trong những phần việc trong chương trình công tác dân vận tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, những năm qua, Huyện ủy đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng, ban hành các đề án, nghị quyết để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nhân dân. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành kế hoạch công tác dân vận và chương trình thực hiện công tác dân vận ở địa bàn một xã của huyện. Nét mới mang tính đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy là giao cho Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, các ban, ngành ở huyện, đảng ủy cấp xã khảo sát, lựa chọn một xã trong huyện, thường là xã còn nhiều khó khăn để xây dựng chương trình triển khai công tác dân vận ở cơ sở trong năm với phương châm bám sát địa bàn, bám dân để triển khai công tác dân vận thực sự đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Những năm trước, huyện chỉ chọn một xã làm “điểm” để triển khai “Tháng dân vận” và đạt được nhiều kết quả khả quan thì trong năm 2019, có 2 xã đồng thời được lựa chọn là Tinh Nhuệ và Tân Minh. Điều này đồng nghĩa với những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị phải tăng lên gấp đôi. Vượt qua những khó khăn về địa hình, diễn biến thời tiết thất thường, điều kiện kinh tế – xã hội địa phương còn nhiều thiếu thốn, chương trình dân vận đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Lực lượng vũ trang cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thanh niên của huyện, xã làm được 3,85km đường bê tông nông thôn; xây dựng mới, sửa chữa 6 nhà văn hóa; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 ngôi nhà cho hộ nghèo và chính sách; xây dựng 2 điểm vui chơi cho trẻ em; huy động gần 3.000 ngày công; tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và học sinh nghèo vượt khó; mở 33 lớp, chương trình bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đảng, đoàn thể, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi… Tổng kinh phí từ ngân sách, vận động các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp để triển khai thực hiện công tác dân vận trị giá trên 5,3 tỷ đồng.

Chương trình công tác dân vận tại xã Tinh Nhuệ, Tân Minh đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của nhân dân các dân tộc 2 xã nói riêng và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn nói chung. Các cơ quan, đơn vị ở huyện và xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, thiết thực. Đây là những công trình thể hiện tình đoàn kết, tình cảm và trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện dành cho nhân dân 2 xã. Qua đó, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Chương trình dân vận đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của huyện, là mô hình điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 (Theo PTĐT)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *