Thứ tư Ngày 01 Tháng 02 Năm 2023, 05:47:28

Hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Sư đoàn 316

Ngày đăng: 30/11/2022

QK2 – Là đơn vị chủ lực đủ quân của Bộ và Quân khu, Sư đoàn 316 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ. Với tính chất, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, Đảng bộ Sư đoàn chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ có niềm tin, ý trí, quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2022.

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ

Thời gian qua, trên cơ sở quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy Sư đoàn 316 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng SSCĐ của Sư đoàn được nâng lên; tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao; hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, phúc tra của các cấp; đơn vị giữ vững ổn định chính trị, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 316.

Đảng ủy Sư đoàn chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về SSCĐ; chủ động bổ sung, luyện tập các phương án; duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu đảm nhiệm. Đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới trong chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện. Làm tốt công tác tập huấn cán bộ các cấp; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng, quân số đạt 99,08% (chiến sĩ mới đạt 100%); chủ động điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với công tác phòng, chống dịch và điều kiện thời tiết. Kết quả kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, trong đó 85,05% khá giỏi (tăng 0,04% so với năm 2021); riêng kiểm tra 3 tiếng nổ chiến sĩ mới (bắn súng tiểu liên AK đạt khá, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ đạt giỏi). Chỉ đạo bắn chiến đấu cấp tiểu đội, diễn tập chiến thuật cấp trung đội, đại đội, vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn và diễn tập TM-22 do Quân khu chỉ đạo đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Đối với hội thi, hội thao cấp Bộ: Đạt 1 giải nhất, 1 giải ba Hội thi khẩu đội pháo binh toàn năng; Hội thi xạ thủ bắn tỉa đạt giải nhì; Hội thi cứu hộ, cứu nạn đạt giải ba; Kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn đạt 1 giải ba cá nhân, 1 giải ba cặp Chính ủy, Sư đoàn trưởng; Hội thi Chủ nhiệm Sư đoàn phòng không Lục quân và Bộ đội Biên phòng đạt  giải nhất; Hội thi Trưởng ban xăng dầu đạt  giải nhì. Đối với hội thi, hội thao cấp Quân khu: Đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì; giải 3 toàn đoàn Hội thi Chủ nhiệm Binh chủng ngành tham mưu; Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn  giỏi, tập thể, nhất Trung đoàn 98, nhì Trung đoàn 174, ba Trung đoàn 148 và cặp cán bộ, nhất Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 174), nhì Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 148), ba Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 98); Hội thi cán bộ chính trị đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì; Hội thao Trinh sát bộ đội đạt 1 giải nhất, 1 giải ba; Thi mô hình, sáng kiến “Dân vận khéo” đạt giải Ba…

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng ủy Quân khu về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thiết thực, hiệu quả. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 86,9% khá, giỏi (tăng 0,02% so với năm 2021); toạ đàm “Nhận biết hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở” đạt kết quả tốt. Công tác thi đua, tuyên truyền được đẩy mạnh hướng vào các ngày lễ, kỷ niệm, nhiệm vụ chính trị; phát động, thực hiện có hiệu quả PTTĐ Quyết thắng năm và các đợt thi đua cao điểm, đột kích tạo sức làn tỏa sâu rộng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, quản lý chặt chẽ chất lượng chính trị theo quy định. Công tác dân vận, chính sách được triển khai sáng tạo, hiệu quả; thực hiện tốt Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn 98 làm trước trong toàn quân được Trung ương Đoàn, TCCT đánh giá cao; hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ…

Mặt khác, Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên coi trọng lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trrung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu về lãnh đạo tổ chức, biên chế LLVT Quân khu giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chấp hành nghiêm quy định về tổ chức biên chế lực lượng, chủ động điều chỉnh, ưu tiên bảo đảm quân số đơn vị trực SSCĐ đạt 100%, các đơn vị còn lại đạt từ 96% trở lên. Triển khai các quyết định điều động quân nhân chuyên nghiệp, xét đề nghị nâng lương, nâng bậc lương, thăng quân hàm theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác XDCQ, RLKL; tỷ lệ VPKL là 0,01% (thấp hơn 0,03% so với năm 2021).

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; duy trì đầy đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kết quả thu lãi từ TGSX bình quân là 1.349.500 đồng/người/năm, đạt 104,1% kế hoạch năm. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quản lý, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội, quân số khỏe đạt 99,1%. Phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách, xăng dầu hiệu quả, tiết kiệm, thanh quyết toán đúng quy định. Chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập và kiểm tra các bài bắn của các đối tượng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; lãnh đạo thực hiện nghiêm kế hoạch điều chuyển, dồn dịch, cấp đổi, bảo đảm kỹ thuật và đồng bộ vũ khí theo sự chỉ đạo của Quân khu, 100% VKTB chuyển đổi đúng chủng loại, nước sản xuất, an toàn tuyệt đối.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện quyết liệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XVI và kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2021. Đảng ủy Sư đoàn và các cấp ủy kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Hướng dẫn của TCCT. Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2022 chặt chẽ, nghiêm túc; 100% đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt và xuất xắc nhiệm vụ, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 97,4% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phát triển đảng và kiện toàn cấp ủy được tiến hành thường xuyên, đúng nguyên tắc.

Lãnh đạo thực hiện chặt chẽ quy trình, nguyên tắc về điều động, bổ nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ theo phân cấp. Rà soát, đề bạt quân hàm, nâng lương bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với sĩ quan. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đúng đối tượng, sát với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; kiểm tra, chỉ đạo khắc phục kiên quyết, triệt để. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

ĐỒNG BỘ NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP LÃNH ĐẠO

Thời gian qua, chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, sức cơ động của Sư đoàn 316 được nâng lên toàn diện; trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Sư đoàn luôn được giữ vững; năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được tăng cường; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy, dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất; nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có chuyển biến tiến bộ; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, yên tâm công tác. Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đủ khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Có thể khẳng định, để đạt được kết quả vững chắc, toàn diện đó, Đảng ủy Sư đoàn đã và đang triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo sát đúng. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc các chỉ thị, quy định về SSCĐ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch và các văn kiện sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực, luyện tập các phương án và hành quân rèn luyện, nâng cao sức cơ động, khả năng SSCĐ của Sư đoàn.

Đảng ủy Sư đoàn chú trọng lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ huấn luyện của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ mới ra trường, các khung huấn luyện chiến sĩ mới. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện theo đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu lấy thực hành làm chính; điều chỉnh linh hoạt nội dung, chương trình kế hoạch huấn luyện; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, bơi, huấn luyện cơ động theo tình huống; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tổ chức chặt chẽ, đổi mới phương pháp chỉ đạo các cuộc luyện tập, diễn tập bảo đảm sát thực tế, đối tượng, địa bàn, bồi dưỡng truyền thụ được kiến thức, kinh nghiệm cho cấp dưới. Tích cực luyện tập, tổ chức và tham gia hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra các cấp.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thi đua khen thưởng bảo đảm khoa học, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Nắm, dự báo, quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật bộ đội, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, quân đội và nhiệm vụ đơn vị. Phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm, đột kích gắn với các phong trào, cuộc vận động trong Quân đội, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, chú trọng các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”. Xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ nhất là SSCĐ, huấn luyện, XDCQ, RLKL.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm tổ chức, biên chế, bảo đảm đủ quân số theo quy định. Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 4 tiêu chuẩn trong Chỉ thị 79-CT/BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện quyết liệt các giải pháp đột phá tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Sư đoàn. Tích cực tuyên truyền giáo dục, nắm, quản lý chặt chẽ bộ đội và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tư tưởng và các hành vi tiêu cực; không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong công tác và tham gia giao thông.

Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần SSCĐ theo quy định; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn hậu cần trong bảo đảm đời sống bộ đội. Thực hiện có hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, chủ động chuyển đổi cơ cấu, chủng loại rau theo mùa vụ hợp lý, không để thiếu rau xanh. Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc sức khỏe bộ đội; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng, dầu, phương tiện vận tải cho các nhiệm vụ. Quản lý và sử dụng các nguồn thu, chi, thanh quyết toán đúng quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ, huấn luyện, diễn tập các cấp. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định về quản lý, sử dụng VKTB nhất là quy định về quản lý và bàn giao chìa khóa tủ súng, kho vũ khí, đạn. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thực hiện tốt Cuộc vận động 50.

Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp uỷ đảng về công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện nghiêm Quy định số 37 của BCHTW về những điều đảng viên không được làm; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục triển khai quyết liệt đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp” theo phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình công tác cán bộ, nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh các sai phạm. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo; phát huy trí tuệ tập thể gắn với nâng cao trách nhiệm cá nhân; kiên quyết chống biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, dân chủ hình thức, “bệnh thành tích”, giấu giếm khuyết điểm.

Đại tá ĐỖ DUY CHINH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.