Thứ năm Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020, 11:16:33

Hà Giang coi trọng công tác Giáo dục QP-AN

Ngày đăng: 16/09/2020

QK2 – Chiều 16-9, đoàn công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020 tại Hội đồng GDQP-AN tỉnh Hà Giang; dự làm việc có Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh Hà Giang; thủ trưởng các cơ quan Quân khu; thành viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh Hà Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quân khu, chủ trì kiểm tra.

Năm 2019 và 8 đầu năm 2020, Hội đồng GDQP-AN các cấp tỉnh Hà Giang đã làm tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường quán triệt phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành, Quân khu, tỉnh. Phát huy vai trò cơ quan Quân sự, Công an các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng, công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm được các cấp quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là: Đã triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, sát thực, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh. Đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quân khu, đánh giá cao kết quả công tác giáo dục QP-AN trong thời gian qua của Hội đồng GDQP-AN tỉnh Hà Giang, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, Hội đồng GDQP-AN các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8  (Khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12 của bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới… Nâng cao chất lượng các hình thức  tuyên truyền GDQP-AN cho các đối tượng, đồng thời nắm chắc tình hình, ngăn ngừa có hiệu quả những nhân tố gây mất ổn định chính trị. Thường xuyên chỉ đạo, kiện toàn, phát huy tốt vai trò Hội đồng GDQP-AN các cấp; thường xuyên xây dựng kế hoạch GDQP-AN bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực; làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng trong xử trí các tình huống…

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *