Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 05:33:35

Giám sát thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự và Luật Dân quân tự vệ

Ngày đăng: 27/09/2021

QK2 – Sáng 27-9, Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tới giám sát kết quả triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự và Luật Dân quân tự vệ tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Đại tá Vũ Tiến Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì tiếp đoàn.

Đại tá Vũ Tiến Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biếu tại buổi làm việc.

Qua giám sát cho thấy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội; đồng thời, hướng dẫn ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai cho các cơ quan, ban ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, các địa phương đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên từ 17 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 98,5%; quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, đủ số lượng, chất lượng, năm sau cao hơn năm trước. Những trường hợp thuộc diện miễn và tạm hoãn được thực hiện công khai, trung thực, đúng pháp luật. Thực hiện tốt chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được Ban CHQS các huyện, thành, thị tiến hành đăng ký vào ngạch dự bị động viên, nhiều quân nhân còn được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Điểm nổi bật là Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn kinh phí của địa phương, góp phần bổ sung nguồn cán bộ sĩ quan dự bị của tỉnh. Chủ động xây dựng Đề án về “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ” giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp; đào tạo cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ Cao đẳng và Đại học, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ cho dân quân tự vệ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã làm rõ kết quả thực hiện một số nội dung liên quan tới việc thực hiện cơ chế, định hướng nghề nghiệp cho công dân xuất ngũ trở về địa phương; giải pháp vận động, tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ; việc xử lý đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự; công tác phát triển đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ; đào tạo chỉ huy trưởng xã phường, thị trấn; việc thực hiện chế độ, khen thưởng cho lực lượng dân quân tự vệ; công tác huấn luyện tự vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát của tỉnh đã nhấn mạnh: Việc quán triệt, triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ có ý nghĩa quan trọng giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục, rộng khắp. Đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh, các địa phương cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển quân, coi trọng chất lượng về văn hóa, trình độ học vấn; tích cực quan tâm tới công tác phát triển đảng đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Bộ CHQS tỉnh để đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp ngày công tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn trong tình, phù hợp với Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

 Tin, ảnh: TRỌNG LỘC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.