Thứ năm Ngày 04 Tháng 06 Năm 2020, 04:05:41

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng cơ động

Ngày đăng: 20/10/2019

QK2 – Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 406 là đơn vị binh chủng, kỹ thuật, có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao. Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ chính trị trung tâm đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả vững chắc.

Thời gian qua, Lữ đoàn đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khả năng cơ động. Hằng năm, cấp ủy các cấp trong đơn vị đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện ở cấp mình với các chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo sát đặc điểm tình hình và khả năng của đơn vị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, Lữ đoàn 406 đặc biệt coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; tập trung huấn luyện toàn diện các nội dung, bảo đảm sát với thực tế nhiệm vụ, tổ chức biên chế, địa bàn hoạt động và đối tượng tác chiến. Với đặc thù là đơn vị binh chủng, Lữ đoàn 406 chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện các kíp xe tăng, thiết giáp làm cơ sở vững chắc để nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức cơ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ. Quá trình huấn luyện, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, trong đó trọng tâm là đội ngũ cán bộ chỉ huy phân đội, kíp xe.

Kết quả kiểm tra bắn đạn thật hàng năm, 100% kíp xe đạt giỏi, đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ.

Tăng khả năng cơ động, Lữ đoàn 406 thường xuyên tổ chức cho các phân đội huấn luyện theo các hình thức chiến thuật, cơ động trên các điều kiện địa hình khác nhau; tăng cường huấn luyện đêm, tăng thời gian thực hành; gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ đội thông qua việc tổ chức hành quân đường dài, mang vác nặng; coi trọng công tác truyền thụ kinh nghiệm trong huấn luyện, nhất là những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình chiến đấu, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa cách đánh truyền thống và hiện đại, phù hợp với tổ chức biên chế vũ khí, trang bị, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao… Mặt khác, hàng năm, Lữ đoàn tổ chức các cuộc diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng, hành quân đường dài, vượt qua nhiều địa hình phức tạp, đều đảm bảo đi đủ, đến gọn, an toàn tuyệt đối. Trong diễn tập, đơn vị quan tâm việc đưa nhiều tình huống sát với thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến để rèn luyện bộ đội…

Trong điều kiện hiện nay, nhiệm vụ của Lữ đoàn nói riêng có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày một cao. Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng cơ động, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đã và đang đòi hỏi gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp với việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của đơn vị; lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân; khắc phục triệt để biểu hiện buông lỏng lãnh đạo công tác huấn luyện, SSCĐ hoặc khoán trắng cho cấp dưới, bớt xén nội dung, chương trình, hạ thấp yêu cầu huấn luyện và “bệnh thành tích”.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện, SSCĐ. Cấp ủy các cấp khi xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện phải xác định rõ lộ trình khắc phục khâu yếu, mặt yếu; các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, đảm bảo thiết thực, đúng hướng dẫn của trên, sát với từng đối tượng và tình hình thực tế của đơn vị. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng kỹ năng thực hành gắn với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu; đồng thời, xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy định về công tác huấn luyện chiến đấu. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, từ con người, xây dựng kế hoạch, giáo án, cơ sở vật chất đến thao trường, bãi tập.  Tập trung đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra huấn luyện, nhất là giám sát, kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất mỗi nội dung, khoa mục huấn luyện của chỉ huy; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để tư tưởng trung bình chủ nghĩa và “bệnh thành tích” trong huấn luyện; kiên quyết xử lý nghiêm mọi biểu hiện vi phạm quy chế, quy định trong huấn luyện… Từ đó không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Lữ đoàn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là đơn vị dẫn đầu về huấn luyện, SSCĐ trong LLVT Quân khu.

Đại tá PHẠM HÙNG HƯNG, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 406
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *