Chủ nhật Ngày 25 Tháng 08 Năm 2019, 11:29:53

Động lực thúc đẩy LLVT Quân khu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày đăng: 05/02/2019

QK2 – Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Người, với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, hoạt động thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 của LLVT Quân khu đã có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. 
Ngay từ đầu năm, sau khi Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng phát động phong trào thi đua “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – An toàn – Quyết thắng”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, cải cách hành chính quân sự, rèn luyện nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật. Qua đó, hoạt động thi đua và phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị luôn được duy trì nền nếp, thường xuyên gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cấp, các ngành và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; duy trì sinh hoạt “tự soi, tự sửa”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt trong năm qua, các cơ quan, đơn vị đã phát động và thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đợt thi đua đặc biệt “Làm theo Bác – thi đua giành 3 nhất” gắn với tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn 2013- 2018. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến với hình thức, bước đi, cách làm phù hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc ở cả ba khâu: Phát hiện, xây dựng và nhân rộng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với các mặt công tác. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Quân khu được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đúng nguyên tắc, chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật đúng quy định, thẩm quyền. Làm tốt công tác tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng bộ đội, nâng cao chất lượng công tác SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng KVPT, hội thi, hội thao; thực hiện vai trò nòng cốt trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Tích cực triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, trọng tâm là chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội nắm chắc tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị với các nước có chung đường biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị trên các địa bàn. Hoạt động dân vận bám sát thực tiễn, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố QP-AN, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bản, làng, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội; tổ chức tìm kiếm, cất bốc, tiếp nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ đúng quy định, trang trọng, chu đáo, an toàn; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai tích cực, thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng hoa chúc mừng Đại hội TĐQT LLVT tỉnh Vĩnh Phúc.

Phong trào TĐQT của LLVT Quân khu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất, dự kiến các tình huống có thể xảy ra; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ Quân khu và các đơn vị được Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cấp trong Quân khu và địa phương đã đổi mới toàn diện về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đạo diễn diễn tập, phát huy tính sáng tạo, khả năng tư duy của người tập, sát thực tế, hiệu quả, an toàn. Các tỉnh Sơn La, Lai Châu diễn tập khu vực phòng thủ sát thực tế, hiệu quả, an toàn; diễn tập khu vực phòng thủ 20 huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ 300 xã, 13 cụm tác chiến biên phòng và diễn tập phòng, chống lụt bão, chữa cháy rừng các cấp đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.  
Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố, xây dựng KVPT vững chắc. Ban chỉ đạo KVPT, Hội đồng cung cấp các địa phương được kiện toàn; ban hành quy chế hoạt động, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT. Các địa phương đã quan tâm, đầu tư ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; triển khai thực hiện đề án xây dựng DQTV, xây dựng lực lượng quân báo trinh sát bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác GDQP-AN cho các đối tượng, giáo dục QPTD được đẩy mạnh, thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hoạt động của chi bộ quân sự, ban CHQS xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức và lực lượng DQTV, DBĐV có hiệu quả. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng về chính trị, văn hóa, sức khỏe cao hơn năm trước, không có xã “trắng” trong tuyển quân. 
Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần thực hiện hiệu quả, chất lượng “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Theo đó, kết quả kiểm tra huấn luyện, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 83,4 % khá, giỏi; tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý giảm so với năm 2017. Các đơn vị duy trì nghiêm chất lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ và tiêu chuẩn, chế độ của bộ đội; mô hình tăng gia sản xuất phát huy hiệu quả; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; triển khai công tác xây dựng cơ bản theo kế hoạch; quản lý, sử dụng phương tiện vận tải, xăng dầu chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Tích cực triển khai đồng bộ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác… 
Năm 2019, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội. Trên địa bàn Quân khu, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, lôi kéo, tuyên truyền, phát triển tôn giáo trái pháp luật; các phần tử cơ hội bất mãn lợi dụng tình hình kích động, khiếu kiện, tụ tập đông người. Cùng với đó, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu.
Trong năm 2019 có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn, là năm các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới; LLVT Quân khu tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2014-2019 và đẩy mạnh thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Để tiếp tục đưa phong trào TĐQT lên tầm cao mới, thực sự là động lực nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác TĐKT gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đặc biệt là triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với Chỉ thị 53- CT/ĐU ngày 16-5-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc nâng cao trách nhiệm cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt đối với công tác thi đua khen thưởng. Cấp ủy đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào TĐQT. Nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị. Thường xuyên củng cố kiện toàn, duy trì hoạt động nền nếp và nâng cao chất lượng tham mưu của Hội đồng thi đua khen thưởng. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của tổ chức quần chúng thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động theo ngành và phong trào thi đua chung của đơn vị.
Thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức, linh hoạt trong tổ chức phong trào TĐQT phù hợp với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Đổi mới phải toàn diện, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, đột phá vào việc mới, việc khó, những khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập; rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đẩy mạnh đổi mới phương pháp, tác phong công tác; thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế lực lượng; giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.
Cần quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị cần chủ động định hướng tiêu chí, lựa chọn điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng lĩnh vực gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao. Động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhất là các điển hình tiên tiến tích cực đi trước trong thi đua. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng đúng người, đúng việc.
Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, khen thưởng được tiến hành trên nền “cốt” của thi đua; bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, đối tượng, dân chủ công khai, công bằng, chính xác, kịp thời và hướng về cơ sở; chú trọng biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, thành tích xuất sắc, đột xuất, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực đi vào cuộc sống.
Phát huy thành tích đã đạt được trong năm qua, trước thềm xuân mới, với khí thế, tinh thần và quyết tâm, tin tưởng rằng, phong trào TĐQT của LLVT Quân khu sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, giành những đỉnh cao, thành tích mới, góp phần xây dựng LLVT Quân khu không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *