Thứ ba Ngày 04 Tháng 08 Năm 2020, 09:11:23

ĐỘNG LỰC ĐỂ… VỀ ĐÍCH

Ngày đăng: 23/06/2020

Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X diễn ra trùng thời điểm các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội đang tiến hành đại hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Cùng với đó, việc cả nước phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19 khiến tinh thần của cán bộ, chiến sĩ toàn quân càng thêm lạc quan, tin tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại quá trình thực hiện Phong trào TĐQT của toàn quân 5 năm qua, có thể thấy, phong trào đã thực sự đồng hành, bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tính chất hoạt động của mỗi loại hình cơ quan, đơn vị. Phong trào TĐQT luôn là động lực thúc đẩy toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc và các nhiệm vụ khác, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Điểm nổi bật là, các cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, vươn lên giành những thành tích mới trên các mặt công tác. Đại hội TĐQT toàn quân là nơi để các tập thể, cá nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện Phong trào TĐQT. Vì thế đại hội mang ý nghĩa lớn, góp phần giúp mỗi cá nhân, tập thể tiếp tục hoàn thiện bản thân, nỗ lực nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có thể nói, Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X tạo chất xúc tác, động lực to lớn để các đơn vị toàn quân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2020.

ĐỘNG LỰC ĐỂ... VỀ ĐÍCH
Ảnh minh họa/qdnd.vn.

Để làm được điều đó, trước hết, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về Phong trào TĐQT. Cần tiếp tục cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua theo từng giai đoạn nhất định, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Phong trào thi đua phải tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, đột phá vào việc mới, việc khó, khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác, nhất là rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, phương pháp, tác phong công tác… Các cơ quan, đơn vị cần gắn kết chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các ngành, các tổ chức quần chúng. Tiếp tục đổi mới cách thức, biện pháp tổ chức phát động, nuôi dưỡng phong trào, chấm điểm thi đua, tránh phô trương, hình thức để phong trào phát triển thực chất, liên tục, vững chắc. 

Từ kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm quý báu đúc kết từ Đại hội TĐQT toàn quân, chắc chắn, các cơ quan, đơn vị toàn quân sẽ có thêm động lực, sức bật mới để tiếp tục đưa Phong trào TĐQT lên một bước mới, ngày càng có nhiều nhân tố điển hình, thực chất, vững chắc, lan tỏa sự sáng tạo về thi đua trong toàn quân và toàn quốc. Động lực đó sẽ góp phần thúc đẩy toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ có ý nghĩa "về đích" trong 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *