Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 08:42:36

Đồng bộ các giải pháp giáo dục, quản lý kỷ luật trong quân đội

Ngày đăng: 16/11/2021

Từ đầu năm đến nay, toàn quân triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội (KLQĐ), pháp luật Nhà nước (PLNN).

Những điểm yếu tồn tại đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm kịp thời, góp phần quan trọng để toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Nêu cao trách nhiệm cán bộ, giải quyết kịp thời vướng mắc

Tại hội nghị rút kinh nghiệm chấp hành KLQĐ, PLNN từ đầu năm 2021 đến nay, do Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác quản lý, chấp hành KLQĐ, PLNN.

Phân tích các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý ở một số cơ quan, đơn vị, các đại biểu cho rằng có nhiều yếu tố, nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó năng lực quản lý, giáo dục quân nhân của cán bộ một số đơn vị còn hạn chế, nhất là cán bộ cấp phân đội. Việc nắm bắt tư tưởng chưa kịp thời, đánh giá chưa đúng mức, giải quyết các vấn đề nảy sinh chưa khoa học, còn nặng về mệnh lệnh hành chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vi phạm KLQĐ, PLNN.

Lãnh đạo Quân khu 1 đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: VĂN HIỆP

Để khắc phục và hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm KLQĐ, PLNN, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), nêu quan điểm: "Trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, hơn bao giờ hết phải đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở-nơi trực tiếp quản lý, giáo dục bộ đội hằng ngày. Đội ngũ cán bộ phải có tác phong sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội.

Việc nắm bắt, giáo dục, động viên phải thường xuyên, liên tục, có phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Quá trình công tác, định kỳ cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cán bộ đi trước truyền thụ kinh nghiệm cho lớp đi sau trong công tác quản lý, giáo dục bộ đội, giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng; chủ động rà soát bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị".

Chia sẻ về phương pháp quản lý, giáo dục quân nhân, Đại tá Lương Đình Lành, Tư lệnh Quân đoàn 4, cho rằng: "Cùng với thường xuyên nắm bắt tình hình mọi mặt của đơn vị, chỉ đạo giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, cấp ủy, chỉ huy tăng cường tổ chức đối thoại giữa cấp trên và cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, giải quyết kịp thời những vướng mắc của quân nhân, tạo môi trường dân chủ, cởi mở trong đơn vị. Cần chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần; kiểm tra, đôn đốc, động viên bộ đội thường xuyên, liên tục".

Từ đầu năm đến nay, Trường Sĩ quan Chính trị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy, ban giám hiệu và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong giáo dục, rèn luyện kỷ luật; chú trọng công tác nắm, quản lý tư tưởng và mối quan hệ xã hội của quân nhân, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm mẫu mực; quan tâm, lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý kỷ luật.

Tăng cường các biện pháp quản lý

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị rút kinh nghiệm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, với tuyệt đại số cán bộ, chiến sĩ đều gương mẫu chấp hành nghiêm KLQĐ, PLNN.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, ở một số cơ quan, đơn vị, mặt công tác này vẫn còn những khuyết điểm, tồn tại, như: Trình độ thống nhất chỉ huy chưa cao; số vụ việc giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý; còn để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông…

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, giáo dục, quản lý, rèn luyện, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm KLQĐ, PLNN, khắc phục kịp thời khâu yếu, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục-đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, không ngừng nâng cao hiểu biết, nhận thức và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật cho mọi quân nhân. 

Đội ngũ cán bộ phải sâu sát, gần gũi bộ đội, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt kịp thời tư tưởng, giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; liên hệ thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và các cơ quan chức năng trong quản lý, giáo dục quân nhân. Đồng thời phải gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng trong công tác giáo dục, quản lý bộ đội, đoàn viên, hội viên. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với kiên quyết xử lý kịp thời, đúng quy định đối với những trường hợp vi phạm. Không ngừng chăm lo, quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ…

(Theo QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *