Thứ hai Ngày 17 Tháng 01 Năm 2022, 08:48:20

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân khu

Ngày đăng: 11/11/2021

QK2 – Công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, dân chủ trong Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

Đoàn công tác Quân khu trao đổi với Đảng ủy Lữ đoàn 604 một số giải pháp lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS. Ảnh: TIẾN THẾ

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác KT-GS của Đảng đối với việc xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, những năm qua, Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác KT-GS từ khâu quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về công tác KT-GS, kỷ luật của Đảng. Đảng ủy Quân khu cùng các cấp ủy trực thuộc và Đảng ủy Quân sự các tỉnh sau đại hội đã kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề, quy chế làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KT-GS trong nhiệm kỳ và từng năm. Chủ động cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên thành quy định, hướng dẫn sát với các loại hình tổ chức đảng ở từng cấp. Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác KT-GS cho cấp ủy, ủy viên UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ, từ đó giúp các tổ chức đảng, đảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, tác dụng của công tác KT-GS đối với công tác xây dựng Đảng; khắc phục được tình trạng e dè, nể nang trong KT-GS và tâm lý lo lắng, không muốn được KT-GS của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên.
Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện nhiệm vụ KT-GS của cấp ủy, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ KT-GS và thi hành kỷ luật Đảng. UBKT các cấp đã tập trung đổi mới công tác tham mưu giúp cấp ủy chủ động KT-GS toàn diện các mặt công tác theo quy định, chú trọng nắm chắc cơ sở, nhất là những nơi, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành các hoạt động KT-GS theo hướng thực chất, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; lấy phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm là chính. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, giữ vững nguyên tắc; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” để kịp thời răn đe, cảnh tỉnh.
Trong từng cuộc KT-GS đã chủ động đổi mới phương pháp, cách làm, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh; không nhận xét, kết luận chung chung mà đánh giá, kết luận cụ thể, rõ từng nội dung; chỉ ra nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém thuộc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy; gắn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và trách nhiệm cá nhân từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì trên cương vị chức trách với nhiệm vụ được cấp ủy phân công; từ đó, kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục, thông qua cấp ủy cùng cấp, định kỳ kiểm điểm kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả khắc phục lên cấp ủy, UBKT cấp trên. 
Quán triệt, thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, những năm qua, Đảng bộ Quân khu đã kết hợp đồng bộ công tác KT-GS và công tác xem xét, thi hành kỷ luật với công tác cán bộ; kiên quyết, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật; điều chuyển vị trí công tác đối với những cán bộ thông qua KT-GS, giải quyết đơn thư, phát hiện uy tín, tín nhiệm thấp, năng lực công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiều mặt hạn chế; đồng thời, thông báo rộng rãi trong đảng bộ để tạo sức răn đe, cảnh tỉnh cho cán bộ vi phạm và làm bài học để rút kinh nghiêm chung trong toàn Đảng bộ và LLVT Quân khu.
Thực hiện tốt công tác phối hợp KT-GS giữa Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân khu với Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn. Ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ, UBKT Đảng ủy Quân khu và UBKT của các Tỉnh ủy trên địa bàn đã ký kết quy chế phối hợp công tác KT-GS; bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác xây dựng Đảng của từng Đảng bộ Quân sự địa phương để xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch KT-GS nhiệm kỳ và từng năm; phối hợp thực hiện tốt các cuộc KT-GS, kịp thời thống nhất, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh và Đảng ủy Quân khu có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Đảng bộ Quân sự tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy quân sự địa phương đối với vị trí, vai trò công tác KT-GS của Đảng. 
Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy, UBKT Đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Quân khu đã KT-GS và phối hợp KT-GS được 3.298 tổ chức đảng, 25.982 đảng viên; kiểm tra và phối hợp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng, 35 đảng viên. Thông qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; quyết định thôi giữ chức vụ, điều chuyển vị trí công tác các cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực công tác không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác KT-GS của Đảng. Do đó, tình hình vi phạm kỷ luật trong Đảng bộ Quân khu có chuyển biến tích cực, đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 55 đồng chí, giảm 217 đồng chí so với nhiệm kỳ trước đó.
Tuy nhiên, trong những năm qua, một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở chưa thực sự quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp, cách làm, như: Chưa thực hiện tốt công tác KT-GS thường xuyên để kịp thời phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; KT-GS đối với cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp còn ít; nội dung KT-GS chưa đi vào những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, những hạn chế, khuyết điểm kéo dài chưa được khắc phục; chất lượng một số cuộc KT-GS còn hạn chế, kết luận còn chung chung, chưa nêu rõ nguyên nhân và quy được trách nhiệm cho tập thể, cá nhân nên hiệu lực, hiệu quả một số cuộc KT-GS còn hạn chế; một số cấp ủy, UBKT đảng ủy chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn thư, xử lý kỷ luật chưa kiên quyết, dứt điểm nên tính giáo dục, thuyết phục, răn đe chưa cao.

UBKT Đảng uỷ Quân khu và UBKT Tỉnh uỷ Phú Thọ phối hợp kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS,QP của Bộ CHQS tỉnh.

Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của công tác KT-GS, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, công tác KT-GS trong Đảng bộ Quân khu cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm sau: 
Một là, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng; tập trung quán triệt sâu kỹ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 22 về công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT-GS đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ KT-GS là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.
Hai là, công tác KT-GS phải được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Quá trình KT-GS phải bảo đảm thực chất, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; lấy chủ động phòng ngừa, ngăn chặn là chính, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 53 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ba là, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành; KT-GS phải tiến hành thường xuyên, chủ động, kịp thời, linh hoạt; thông qua KT-GS nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; kịp thời ngăn chặn không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn, không để khuyết điểm, hạn chế kéo dài, lặp lại; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời, biểu dương nhân rộng cách làm hay, điển hình tiên tiến, phổ biến kinh nghiệm tốt trong KT-GS cũng như trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đề xuất thực hiện công tác cán bộ, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS.
Bốn là, Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng có liên quan trong tiến hành KT-GS. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBKT cấp ủy địa phương, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc KT-GS đối với nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và các nội dung liên quan ở địa phương, đơn vị. 
Năm là, Thường xuyên kiện toàn UBKT các cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác KT-GS cho cấp ủy viên và ủy viên UBKT; quan tâm tạo nguồn cán bộ kiểm tra và tạo điều kiện phát triển cho đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách ở các cấp, tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, dân chủ trong Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác KT-GS của Đảng đối với việc xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, những năm qua, Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác KT-GS từ khâu quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về công tác KT-GS, kỷ luật của Đảng. Đảng ủy Quân khu cùng các cấp ủy trực thuộc và Đảng ủy Quân sự các tỉnh sau đại hội đã kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề, quy chế làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KT-GS trong nhiệm kỳ và từng năm. Chủ động cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên thành quy định, hướng dẫn sát với các loại hình tổ chức đảng ở từng cấp. Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác KT-GS cho cấp ủy, ủy viên UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ, từ đó giúp các tổ chức đảng, đảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, tác dụng của công tác KT-GS đối với công tác xây dựng Đảng; khắc phục được tình trạng e dè, nể nang trong KT-GS và tâm lý lo lắng, không muốn được KT-GS của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên.
Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện nhiệm vụ KT-GS của cấp ủy, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp dưới thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ KT-GS và thi hành kỷ luật Đảng. UBKT các cấp đã tập trung đổi mới công tác tham mưu giúp cấp ủy chủ động KT-GS toàn diện các mặt công tác theo quy định, chú trọng nắm chắc cơ sở, nhất là những nơi, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành các hoạt động KT-GS theo hướng thực chất, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; lấy phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm là chính. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, giữ vững nguyên tắc; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” để kịp thời răn đe, cảnh tỉnh.
Trong từng cuộc KT-GS đã chủ động đổi mới phương pháp, cách làm, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh; không nhận xét, kết luận chung chung mà đánh giá, kết luận cụ thể, rõ từng nội dung; chỉ ra nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm về những hạn chế, yếu kém thuộc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy; gắn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và trách nhiệm cá nhân từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì trên cương vị chức trách với nhiệm vụ được cấp ủy phân công; từ đó, kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục, thông qua cấp ủy cùng cấp, định kỳ kiểm điểm kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả khắc phục lên cấp ủy, UBKT cấp trên. 
Quán triệt, thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, những năm qua, Đảng bộ Quân khu đã kết hợp đồng bộ công tác KT-GS và công tác xem xét, thi hành kỷ luật với công tác cán bộ; kiên quyết, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật; điều chuyển vị trí công tác đối với những cán bộ thông qua KT-GS, giải quyết đơn thư, phát hiện uy tín, tín nhiệm thấp, năng lực công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiều mặt hạn chế; đồng thời, thông báo rộng rãi trong đảng bộ để tạo sức răn đe, cảnh tỉnh cho cán bộ vi phạm và làm bài học để rút kinh nghiêm chung trong toàn Đảng bộ và LLVT Quân khu.
Thực hiện tốt công tác phối hợp KT-GS giữa Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân khu với Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn. Ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ, UBKT Đảng ủy Quân khu và UBKT của các Tỉnh ủy trên địa bàn đã ký kết quy chế phối hợp công tác KT-GS; bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác xây dựng Đảng của từng Đảng bộ Quân sự địa phương để xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch KT-GS nhiệm kỳ và từng năm; phối hợp thực hiện tốt các cuộc KT-GS, kịp thời thống nhất, tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh và Đảng ủy Quân khu có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Đảng bộ Quân sự tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy quân sự địa phương đối với vị trí, vai trò công tác KT-GS của Đảng. 
Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy, UBKT Đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Quân khu đã KT-GS và phối hợp KT-GS được 3.298 tổ chức đảng, 25.982 đảng viên; kiểm tra và phối hợp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng, 35 đảng viên. Thông qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; quyết định thôi giữ chức vụ, điều chuyển vị trí công tác các cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực công tác không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác KT-GS của Đảng. Do đó, tình hình vi phạm kỷ luật trong Đảng bộ Quân khu có chuyển biến tích cực, đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 55 đồng chí, giảm 217 đồng chí so với nhiệm kỳ trước đó.
Tuy nhiên, trong những năm qua, một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở chưa thực sự quyết liệt trong đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp, cách làm, như: Chưa thực hiện tốt công tác KT-GS thường xuyên để kịp thời phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; KT-GS đối với cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp còn ít; nội dung KT-GS chưa đi vào những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, những hạn chế, khuyết điểm kéo dài chưa được khắc phục; chất lượng một số cuộc KT-GS còn hạn chế, kết luận còn chung chung, chưa nêu rõ nguyên nhân và quy được trách nhiệm cho tập thể, cá nhân nên hiệu lực, hiệu quả một số cuộc KT-GS còn hạn chế; một số cấp ủy, UBKT đảng ủy chỉ đạo xem xét, giải quyết đơn thư, xử lý kỷ luật chưa kiên quyết, dứt điểm nên tính giáo dục, thuyết phục, răn đe chưa cao.
Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của công tác KT-GS, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, công tác KT-GS trong Đảng bộ Quân khu cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm sau: 
Một là, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng; tập trung quán triệt sâu kỹ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 22 về công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KT-GS đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ KT-GS là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.
Hai là, công tác KT-GS phải được tiến hành dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Quá trình KT-GS phải bảo đảm thực chất, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; lấy chủ động phòng ngừa, ngăn chặn là chính, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 53 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ba là, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành; KT-GS phải tiến hành thường xuyên, chủ động, kịp thời, linh hoạt; thông qua KT-GS nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; kịp thời ngăn chặn không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn, không để khuyết điểm, hạn chế kéo dài, lặp lại; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời, biểu dương nhân rộng cách làm hay, điển hình tiên tiến, phổ biến kinh nghiệm tốt trong KT-GS cũng như trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đề xuất thực hiện công tác cán bộ, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS.
Bốn là, Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng có liên quan trong tiến hành KT-GS. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBKT cấp ủy địa phương, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc KT-GS đối với nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và các nội dung liên quan ở địa phương, đơn vị. 
Năm là, Thường xuyên kiện toàn UBKT các cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác KT-GS cho cấp ủy viên và ủy viên UBKT; quan tâm tạo nguồn cán bộ kiểm tra và tạo điều kiện phát triển cho đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách ở các cấp, tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng TRẦN NGỌC TUẤN
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *