Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 05:45:03

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm và tinh thần mới

Ngày đăng: 30/06/2022

QK2 – Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực giai đoạn 2012 – 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Cùng chủ trì, điều hành hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo Phan Đình Trạc.

Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, tiêu cực được tổ chức tập trung tại Trụ sở Trung ương Đảng và truyền trực tuyến tới điểm cầu ở 8 ban, bộ, ngành Trung ương; 63 tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương; hơn 500 điểm cầu cấp huyện; hơn 3.500 điểm cầu cấp xã, với hơn 81.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

10 năm qua, nhất là từ nhiệm kỳ  Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo; sự nỗ lực của các cấp, các ngành; sự đồng hành, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân và báo chí, công tác PCTN, tiêu cực có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nổi bật là: Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kết hợp giữa xử lý hành chính, xử lý kỷ luật của Đảng, Nhà nước, của đoàn thể với xử lý hình sự; kỷ luật của Đảng được thực hiện trước, mở đường, tạo điều kiện cho kỷ luật của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự, rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế – xã hội và PCTN, tiêu cực được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. Công tác cán bộ được chú trọng, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về PCTT, tiêu cực được đổi mới, tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức và tạo đồng thuận cao trong xã hội; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, Nhân dân và báo chí trong PCTT, tiêu cực được phát huy tốt hơn.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5, khoá XI, công tác PCTN, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, công đồng quốc tế ghi nhận. Kết quả đạt được trong công tác PCTN, tiêu cực thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng Ban Chỉ đạo là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác PCTN, tiêu cực thời gian tới, Hội nghị thống nhất: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong PCTN, tiêu cực. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thể chế “không thể tham nhũng, tiêu cực”. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân trong PCTN, tiêu cực. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, tiêu cực. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN; triển khai có hiệu quả hoạt động PCTN, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước.

Tin, ảnh: MẠNH TƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.