Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 04:26:12

Đập tan luận điệu xuyên tạc thành quả, ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám

Ngày đăng: 24/08/2021

QK2 – Hằng năm, cứ vào dịp kỉ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các thế lực thù địch lại ngay lập tức “bổn cũ soạn lại”, tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ thành quả, ý nghĩa của sự kiện trọng đại này. Mục đích của chúng là hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo ra những góc nhìn phiến diện, sai lệch, sự mơ hồ, nghi hoặc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và thế giới; làm phai nhạt niềm tin của người dân với chế độ, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiến tới đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, hướng nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Cách mạng Tháng Tám – Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. (Ảnh Tư liệu)

Chúng trắng trợn rêu rao rằng: “Cách mạng Tháng Tám không phải là làm cách mạng mà thực chất là cướp chính quyền, cướp quyền của dân”, “Cách mạng Tháng Tám chỉ là sự ăn may”, “Việt Minh đã nhanh tay cướp lấy thành quả của Đồng minh chống phát xít, khi quân Đồng minh chưa kịp vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật”, “Sau cách mạng, không có gì thay đổi ở Việt Nam”, “vẫn là chế độ Đảng trị”…

Thế nhưng, hơn ai hết, nhân dân ta là người hiểu rõ, thấu đáo giá trị và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám. Thắng lợi đó là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc lâu dài, gian khổ của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 1858, khi thực dân Pháp xâm lược, dân ta phải chịu cảnh nước mất, nhà tan, “một cổ hai tròng”, đói rách lầm than, oằn lưng, tối mặt với sưu cao, thuế nặng, phu phen, tạp dịch. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh cứu nước đã nổ ra nhưng tất cả đều bị dìm trong bể máu. Phải đến khi Bác Hồ tìm ra con đường cách mạng vô sản và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mới sự chuyển biến. Minh chứng là cao trào cách mạng 1930-1931 và 1936-1939. Đó là hai cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945.

Vào đầu năm 1941, trước những chuyển biến mau lẹ của tình hình trong nước và thế giới, Bác Hồ về nước và Người đã cùng Trung ương Đảng kịp thời nắm bắt tình hình, đề ra chiến lược, sách lược, xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị lực lượng, đào tạo, huấn luyện cán bộ, tổ chức, động viên, lãnh đạo toàn dân chớp thời cơ chín muồi giành chính quyền.

Rõ ràng, Cách mạng Tháng Tám nổ ra và giành thắng lợi do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn. Chúng ta có sự diễn tập, chuẩn bị kĩ càng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quan trọng là dự đoán thời cơ chính xác, chớp thời cơ kịp thời để phát động tổng khởi nghĩa thành công. Nếu điều kiện chín muồi đã đến mà không nắm lấy thời cơ, chần chừ, chờ đợi địch đầu hàng, trao quyền độc lập thì cơ hội ngàn vàng đó sẽ không bao giờ đến. Chính vì vậy, đó không phải là “sự ăn may” như những gì các thế lực thù địch phản động bịa đặt, xuyên tạc.

Hơn thế nữa, nếu không có Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam không thể có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như hiện nay. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến nghèo nàn, lạc hậu, trình độ dân trí thấp, với 95% dân số không biết viết, không biết đọc. Nạn đói năm 1945 do phát xít Nhật gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người… Nhưng ngay sau khi tuyên bố độc lập, ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó  diệt “giặc đói”, “giặc dốt” là những nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách. Dân ta được bầu cử, thực hiện các quyền của một người dân tự do và độc lập, được chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Một cuộc cách mạng đã thủ tiêu chế độ bóc lột, áp bức, bất công, đưa nhân dân lao động lên làm chủ, vậy tại sao có thể nói “không có sự thay đổi gì sau cách mạng”, có thể nói “Cách mạng Tháng Tám cướp quyền của dân”? Đó chỉ là lời xằng bậy của những kẻ “nói láo ăn tiền”, bị lợi ích giật dây.

76 năm sau Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Từ một quốc gia kém phát triển, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu to lớn trên chính là minh chứng sinh động nhất, thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự kiện lịch sử trọng đại này.

QUANG MINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.