Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 09:39:08

Đảng ủy Sư đoàn 316 đưa Nghị quyết 847 vào cuộc sống

Ngày đăng: 09/05/2022

Ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đề cập nội dung này ở Sư đoàn 316,  Báo Quân khu 2 đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn về việc đưa Nghị quyết 847 vào cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022.

PV: Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới được Đảng ủy Sư đoàn quán triệt, triển khai như thế nào?

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân: Sau khi nhận được Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, cấp ủy các cấp trong sư đoàn đã tiến hành xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết tới mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; trong đó, nội dung quán triệt tập trung thực hiện tốt phương châm: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cấp trong quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết 847 vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn đã triển khai xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch thực hiện năm 2022; tổ chức hướng dẫn 100% đảng viên, hội viên và quần chúng xây dựng kế hoạch, viết cam kết thực hiện. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy Sư đoàn đã linh hoạt trong chỉ đạo phương pháp tiến hành như: Ban hành tài liệu rút gọn những nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội Đảng để cấp phát cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị; lựa chọn những nội dung cốt lõi dễ nhớ, dễ hiểu để phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ, cũng như trên các trang nhóm của đơn vị…

PV: Những phẩm chất cao đẹp nhất của “Bộ đội Cụ Hồ” đã được thế hệ cha anh phát huy trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nên những giá trị nhân văn cao quý, vĩ đại của Quân đội ta. Ngày nay, trước những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới, sự tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường, Sư đoàn 316 đã phát huy những phẩm chất đó như thế nào?

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân: Để phát huy có hiệu quả phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” mà lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp và xây dựng Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định trước hết, cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp đối với việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Bởi vì, xuất phát vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì các cấp quyết định chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, các nhiệm vụ và việc giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của đơn vị, cá nhân thuộc quyền. Mặt khác, do tính đặc thù của việc giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với xây dựng con người, liên quan đến con người thì vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp càng đặc biệt quan trọng. Cùng với đó, thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm cũng như vai trò tích cực, chủ động, tự giác tu dưỡng, học tập, rèn luyện, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ ” thời kỳ mới của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, sư đoàn đã làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trước những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó góp phần quan trọng phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được giữ vững, phát huy và lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.

PV: Trên thực tế, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức chưa sâu sắc trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, với các biểu hiện thiếu tự giác, thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, làm việc cầm chừng, xa rời thực tiễn,… Sư đoàn đã tiến hành đồng bộ các giải pháp khắc phục như thế nào?

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân: Với những thực tế như vậy, để phòng ngừa và giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo cấp ủy các cấp nơi có đảng viên, quần chúng có nhận thức chưa đúng, có biểu hiện thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện và dễ bị tác động trước những diễn biến phức tạp của xã hội, trước hết phải tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực chất; gắn việc học tập Nghị quyết 847 với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đồng thời, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân, tổ chức để có những biện pháp xử lý vụ việc vi phạm theo đúng điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đặc biệt chú trọng việc nêu gương của cán bộ các cấp. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú; giáo dục niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái để bảo vệ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đối với đoàn viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ về hình ảnh, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Chính ủy Sư đoàn 316!

NGỌC CƯỜNG (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *