Chủ nhật Ngày 31 Tháng 05 Năm 2020, 02:35:42

Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La bồi dưỡng đảng viên mới

Ngày đăng: 07/01/2019

QK2 –  Sáng 7-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2019. Tham gia lớp có 123 đồng chí là đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Toàn cảnh Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 6 ngày,  đảng viên mới được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *