Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 03:18:57

Đảng ủy Cục Hậu cần triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)

Ngày đăng: 11/01/2017

QK2 – Sáng 11-1, Đảng ủy Cục Hậu cần tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) và tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tá Hà Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) và tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) và tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian học tập, cán bộ, đảng viên Cục Hậu cần được nghiên cứu, trao đổi các nội dung: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đại tá Hà Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị.

Đại tá Hà Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại biểu tham dự được tập huấn, nghiên cứu thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các vấn đề: Nội dung cốt lõi của Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân đội và toàn quân; hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp và tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Quân đội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội, đoàn viên, công nhân viên chức lao động quốc phòng.

Tin, ảnh: VŨ THƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *