Thứ ba Ngày 19 Tháng 03 Năm 2019, 08:34:46

Đảng ủy Cục Chính trị bồi dưỡng nội dung hoạt động CTĐ, CTCT cho cấp ủy viên, đảng viên

Ngày đăng: 09/08/2018

QK2 –  Sáng 9-8, Đảng ủy Cục Chính trị đã tổ chức tập huấn, thống nhất một số nội dung hoạt động CTĐ, CTCT cho 100% cấp ủy viên, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Cục.

Xuất phát từ thực tiễn chỉ đạo kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT, công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị toàn Quân khu, trong đó có Đảng bộ và cơ quan Cục, các cơ quan chức năng của Cục nhận thấy, cần thống nhất một số nội dung cụ thể trong chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT toàn Quân khu cũng như duy trì hoạt động CTĐ, CTCT, công tác xây dựng Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc Cục.

Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cho cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên trong cơ quan Cục lần này tập trung thống nhất các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đi sâu vào việc ra nghị quyết lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết cấp ủy, chi bộ; việc ban hành các loại quy chế lãnh đạo, quy định thực hiện quản lý đảng viên; một số điểm chú ý trong thực hiện quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ sở, chi bộ, đảng viên; các nội dung biện pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các chi, đảng bộ…

Qua tập huấn, bồi dưỡng, củng cố, thống nhất nhận thức, vận dụng nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động tại cơ quan Cục; làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo đơn vị triển khai các hoạt động CTĐ, CTCT, công tác xây dựng Đảng nền nếp, hiệu quả.

ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *