Thứ năm Ngày 12 Tháng 12 Năm 2019, 11:41:56

Cuộc thi báo chí về “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường” năm 2019

Ngày đăng: 11/04/2019

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, phản ánh sâu rộng các hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và BVMT trong quân đội; chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và khắc phục sự cố môi trường; bảo vệ, cải tạo, giữ gìn môi trường ở đơn vị và địa phương nơi đóng quân, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và những tác phẩm báo chí đạt chất lượng tốt; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên, BVMT, chủ động ứng phó, thích ứng với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác BVMT, giảm thiểu tác hại của BĐKH và khắc phục sự cố môi trường tại các cơ quan, đơn vị nói riêng và quân đội nói chung.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

– Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động ký hợp đồng với đơn vị quân đội được đóng bảo hiểm xã hội và phóng viên báo, đài trong quân đội.

– Tác giả có tác phẩm gửi dự thi không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

– Thành viên ban tổ chức, ban giám khảo và thư ký không được gửi tác phẩm tham dự thi.

II. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ TRỌNG TÂM

Chủ đề 1: Phát hiện, phản ánh mọi mặt hoạt động của quân đội trong công tác BVMT, ứng phó với BĐKH và những tồn tại, bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, những tiêu cực, điểm nóng, những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và BVMT.

Chủ đề 2: Kết quả áp dụng các giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả trong sử dụng tiết kiệm tài nguyên và BVMT phục vụ lợi ích của quân đội và toàn dân.

Chủ đề 3: Đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động quân sự, quốc phòng nhằm thích ứng với BĐKH, phòng, chống và giảm nhẹ các tác động của thiên tai, thời tiết cực đoan.

Chủ đề 4: Tôn vinh những điển hình tiến tiến, mô hình mới, sáng kiến về cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới về tài nguyên và môi trường.

Chủ đề 5: Tăng cường các giải pháp BVMT tại các cơ quan, đơn vị quân đội và địa bàn đóng quân.

Chủ đề 6: Khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Chủ đề 7: Hoạt động phối kết hợp quân và dân trong BVMT, ứng phó với BĐKH và khắc phục sự cố môi trường.

III. LOẠI HÌNH VÀ THỂ LOẠI TÁC PHẨM BÁO CHÍ

1. Thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn; xã luận, bình luận, chuyên luận; phóng sự, điều tra, ghi chép, các chương trình phát thanh, truyền hình.

2. Loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

* Các tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm tác phẩm được công bố.

* Quy định đối với từng thể loại như sau:

a. Báo in

– Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 3 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, phản ánh cùng một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí.

– Không xét bài ghép từ những bài độc lập của tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng bài khác nhau.

b. Báo điện tử

– Tác phẩm tham dự cuộc thi phải là tác phẩm thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử (bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện). Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 3 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả đứng tên, về một sự kiện, một đề tài.

– Không xét bài ghép từ những bài độc lập của tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau, không có tên loạt bài.

c. Phát thanh

– Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 5 chương trình) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

– Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 40 phút/tác phẩm.

d. Truyền hình

– Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 5 chương trình) về một chủ đề, sự kiện

– Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 40 phút/tác phẩm.

3. Hình thức trình bày: Các tác phẩm phải được trình bày bằng tiếng Việt, được đăng tải trên các loại hình báo chí, được phát hành trong nước và ở nước ngoài, thời gian tính từ 0 giờ ngày 1-1-2018 đến hết 24 giờ ngày 30-8-2019.

4. Về bản quyền tác phẩm: Không nhận các tác phẩm báo chí đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi cấp quốc gia. Các tác phẩm đã tham gia các giải thưởng khác vẫn được quyền tham dự cuộc thi, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra.

5. Cách gửi tác phẩm:

– Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên khổ giấy A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối; kèm theo bản sao.

– Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi một tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

– Đối với tác phẩm truyền hình: Ghi lên đĩa DVD hoặc USB, tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng, có kịch bản với lời bình chi tiết, kèm theo xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

– Mỗi tác phẩm phải gửi kèm:

+ Thông tin về tác giả: Họ và tên, bút danh, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, số điện thoại di động, email, địa chỉ liên hệ.

+ Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt, bao gồm: Loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.

– Các tác phẩm dự thi thiếu thông tin, vi phạm quy chế sẽ bị Ban tổ chức loại và không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động 1-4-2019 đến hết 24 giờ ngày 30-8-2019.

2. Địa chỉ nhận bài thi: Phòng Khoa học quân sự/Tổng cục Chính trị; số 61 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; hoặc qua Email: ttkhxhnvqs@gmail.com. Điện thoại quân sự: 535554; Điện thoại di động: 0975131480.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Giải thưởng: Được trao theo 4 thể loại báo chí; mỗi thể loại được trao 10 giải thưởng (gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba). Ngoài ra có 21 giải khuyến khích cho 4 thể loại báo chí.

2. Giải thưởng gồm: Bằng khen của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và kèm theo tiền thưởng, cụ thể:

– Giải nhất: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)

– Giải nhì: 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng)

 – Giải ba: 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng)

– Giải khuyến khích: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)

3. Giải tập thể gồm: Bằng khen của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và kèm theo tiền thưởng là: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

* Những đơn vị được khen thưởng đạt các tiêu chí sau: 

– Đơn vị có tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động ký hợp đồng với đơn vị quân đội được đóng bảo hiểm xã hội và phóng viên báo, đài tham gia cuộc thi cao nhất trên tổng quân số của đơn vị.

– Đơn vị có nhiều giải thưởng cao nhất cấp toàn quân.

– Đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có tỷ lệ người tham gia cuộc thi cao nhất.

– Đơn vị tổ chức chặt chẽ, nộp bài thi đúng thời gian, đủ số lượng theo kế hoạch.

4. Trao thưởng:

– Đối với những tập thể, tác giả, nhóm tác giả đạt giải, ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải vào dịp tổng kết cuộc thi tại Hà Nội.

– Những đồng chí đạt giải, nếu vì lý do đặc biệt không đến nhận giải, ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm chuyển đến nơi đồng chí đang học tập và công tác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của quân đội.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *