Thứ hai Ngày 25 Tháng 03 Năm 2019, 04:53:51

Củng cố niềm tin vào Hội nghị Trung ương 7

Ngày đăng: 14/05/2018

Đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tổ chức Hội nghị Trung ương 7. Ba nội dung lớn được thảo luận và ra Nghị quyết tại kỳ họp này là “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”. Đây là những vấn đề rất quan trọng, trong đó vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ có liên quan đến quan điểm chủ trương đào tạo, sử dụng, giải pháp sắp xếp, quy hoạch các vị trí nhân sự cho cả nhiệm vụ trước mắt và chiến lược lâu dài. Chính vì thế, càng gần đến thời gian khai mạc Hội nghị Trung ương 7, các thế lực thù địch, phản động càng tăng cường xuyên tạc bằng các luận điệu phản động làm sai lệch ý nghĩa, bịa đặt xoay quanh nội dung của Hội nghị Trung ương 7.

Hội nghị Trung ương lần này diễn ra trong lúc việc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống tham nhũng, suy thoái của Đảng ta đã và đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều thành công. Nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng vi phạm pháp luật được đưa ra điều tra, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và pháp luật. Tuy nhiên, trên Internet và mạng xã hội cũng như một số cơ quan báo chí nước ngoài, một số cá nhân cùng với nội dung Hội nghị Trung ương 7 về công tác cán bộ, một số thế lực thù địch phân tích, bình bàn, quy chụp đang có sự thanh trừng các phe cánh trong nội bộ Đảng ta; là hành động diệt những người thuộc “phe đối lập”; là sắp xếp lại các nhóm “lợi ích”, củng cố  quyền lực trong Đảng. Một số cá nhân tự cho mình cái quyền “làm nhân sự” cho Đảng, tự võ đoán, nói mò về nhân sự cấp cao sẽ thay đổi như thể có chức năng và được tham dự hội nghị trực tiếp. Họ tự “bố trí” cán bộ cụ thể vào những vị trí chủ chốt cụ thể. Quá trình diễn biến hội nghị, nhất là nội dung khai mạc, nhận xét về công tác cán bộ và chỉ ra một số nội dung hạn chế của đội ngũ cán bộ trong thời gian qua của Tổng Bí thư cũng như các ý kiến tham luận của đại biểu, các đối tượng thù địch tranh thủ lợi dụng, trích dẫn để bình, bàn theo ý chủ quan, nhào nặn, bóp méo bằng những thứ ngôn ngữ phản động, làm thiên lệch nội dung, diễn biến, kết quả và bản chất của Hội nghị Trung ương 7.

Có thể nói, những thông tin mà một số đối tượng đưa ra hoàn toàn bịa đặt không có căn cứ. Việc xử lý kỷ luật, pháp luật đối với một số cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao của Đảng là việc làm hết sức bình thường. Bất cứ vụ việc tham nhũng, tiêu cực nào một khi bị phát hiện đều được điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Pháp luật Việt Nam không có “vùng cấm”, bất kỳ ai, giữ cương vị nào đều bình đẳng trước pháp luật, nếu vi phạm kỷ luật, pháp luật, tham nhũng, tiêu cực đều bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của luật pháp. Đấy cũng chính là giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ lâu đã được Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 được xây dựng trên cơ sở kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược Công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết này đã được các cấp ủy trong Đảng ta tổng kết, Đề án đã tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngành chức năng. Ban Chỉ đạo đã tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến của nhiều cơ quan, thế hệ cán bộ lãnh đạo, các nhà khoa học và có tham khảo kinh nghiệm một số nước. Đề án này cũng như các nội dung được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 7 nằm trong chương trình tổng quát của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thống nhất với các Nghị quyết đã ban hành và đang thực hiện như Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Bên cạnh vấn đề cán bộ, Hội nghị Trung ương 7 cũng bàn thảo để quyết định nhiều quan điểm, chủ trương về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội… Đó là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người lao động, chính sách an sinh xã hội, tạo sự công bằng, hợp lý và phát triển.

Phải khẳng định rằng, những thông tin mà các cơ quan báo chí phản động ngoài nước; những người đội lốt là những trí thức, học giả, nhà báo tự do và sử dụng mạng xã hội tự do cùng một số cơ quan báo chí nước ngoài làm phương tiện để xuyên tạc, chống phá Đảng ta. Một số đối tượng đi sâu mổ xẻ, phân tích, bình bàn những vấn đề thuộc nội bộ Đảng ta để rồi võ đoán, quy chụp, tung ra thông tin xuyên tạc nói xấu Đảng ta cũng như các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Những thông tin về Hội nghị Trung ương 7 họ đưa ra gần đây hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, cố tình đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc và Nhân dân Việt Nam.

Những cá nhân và cơ quan báo chí này vẫn thường xuyên thiếu thiện chí với Việt Nam. Những đối tượng này, thông thường, bất kể sự kiện chính trị nào, chỉ cần có kẽ hở gì, họ đều có thể lợi dụng tung ra nhiều thông tin không đúng với thực tế diễn ra. Những chiêu trò này thực sự không có gì là mới, nhưng tung lên theo kiểu hỏa mù làm nhiễu loạn thông tin, dư luận trong nước; làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, kích động gây mất đoàn kết, bất ổn trong xã hội. Đó là sự xuyên tạc có tính chất phản động, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh nước ta trên trường quốc tế.

Mỗi cán bộ, đảng viên, người Việt Nam chân chính chúng ta cần cảnh giác, tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc của các thế thực thù địch, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo và những quyết sách của Đảng ta.

TƯỜNG VÂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *