Thứ sáu Ngày 09 Tháng 12 Năm 2022, 04:51:16

Cục Chính trị Quân khu kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 28/09/2022

QK2 – Ngày 28-9, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu do Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Tham gia đoàn công tác có cán bộ các phòng chức năng Cục Chính trị Quân khu.

Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt mục đích, yêu cầu kiểm tra.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ kiểm tra tủ sách pháp luật Đại đội Trinh sát 20 (Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ).

Đoàn công tác nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động CTĐ, CTCT 9 tháng đầu năm 2022; kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT và kiểm tra nhận thức chính trị, lấy phiếu khảo sát nắm tình hình cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ Cục Chính trị Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm 2022 tới nay, các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động CTĐ, CTCT, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với việc xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và công tác quần chúng được triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được nâng lên. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT Đại đội Trinh sát 20 (Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ).

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Như Bách ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trong tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT 9 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 Kiểm tra nhận thức, lấy phiếu khảo sát nắm tình hình cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Để hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ còn lại của năm 2022, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm gắn với bình xét khen thưởng năm 2022 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Chú trọng làm tốt công tác rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn. Tăng cường thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; nắm và quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn, tư tưởng dư luận nhân dân; chủ động phối hợp với các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; củng cố quốc phòng, an ninh; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tích cực giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ báo cáo, sơ – tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hoạt động CTĐ, CTCT theo quy định; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vật tư, kinh phí CTĐ, CTCT, chăm lo bảo đảm tốt định mức đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Tin, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.