Thứ ba Ngày 11 Tháng 08 Năm 2020, 05:38:40

Cục Chính trị phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và thi đua giành 3 đỉnh cao Quyết thắng

Ngày đăng: 01/07/2019

QK2 – Hướng tới chào mừng sơ kết tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014 – 2019. Sáng 1-7, Cục Chính trị Quân khu long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua với chủ đề: “Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao Quyết thắng”. Dự lễ phát động có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì lễ phát động.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu chứng kiến các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Với thời gian, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể được xác định, lễ phát động nhằm tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tích cực, tự giác, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể và mỗi cá nhân trong cơ quan Cục.

Để thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua, Đại tá Nguyễn Sơn Hà yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan Cục Chính trị phải quán triệt, giáo dục sâu sắc vị trí, ý nghĩa của đợt thi đua, xây dựng trách nhiệm, ý thức tự giác cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện thắng lợi các nội dung và mục tiêu thi đua; căn cứ vào tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tổ chức quán triệt, đăng ký giao ước thi đua đến từng tập thể, cá nhân, gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện; phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng, vai trò của các tổ chức gắn với động viên phát huy tinh thần tự giác, tích cực của từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện của từng phòng, ban cơ quan, đơn vị làm cơ sở bình xét, đánh giá và đề nghị biểu dương, khen thưởng theo phân cấp… 

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *