Thứ tư Ngày 03 Tháng 06 Năm 2020, 06:48:41

Công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ hoạt động nền nếp, hiệu quả

Ngày đăng: 26/09/2019

QK2 – Sáng ngày 26-9, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2016 – 2021). Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong Quân đội đã có sự phát triển vững chắc, toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, quần chúng trong Quân đội về công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới được nâng lên. Công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội, đơn vị, triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả thiết thực; tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức phụ nữ; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, TCCT, Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ  Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tin, ảnh: THU HUYỀN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *