Chủ nhật Ngày 12 Tháng 07 Năm 2020, 05:04:55

Công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL được triển khai đồng bộ, toàn diện

Ngày đăng: 20/11/2019

QK2- Sáng 20 -11, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị (trực tuyến) rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị PBGDPL tại điểm cầu Quân khu.

Năm 2019, công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL trong LLVT Quân khu được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đồng PBGDPL các cấp được kiện toàn đầy đủ, hoạt động có nền nếp. Các cơ quan, đơn vị đều triển khai thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch công tác PBGDPL bảo đảm đúng tiến độ, định hướng, hình thức sinh động, phong phú, gắn chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu. Tổ chức thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức, mô hình sinh động.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời đổi mới hình thức, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; thường xuyên phân tích chất lượng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tăng cường đối thoại cán bộ, chiến sĩ… Thực hiện giảm thiểu về vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước; kỷ luật quân đội trong LLVT Quân khu.

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *