Thứ bảy Ngày 25 Tháng 05 Năm 2019, 12:08:53

Chuyển biến nhận thức, cách làm trong đổi mới cơ chế quản lý tài chính

Ngày đăng: 05/12/2018

QK2 – Sau Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết và Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội; Đề án tự chủ tài chính đối với bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh trong Quân đội; Đề án 80 về cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả danh nghiệp Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể.

Theo đó, đối với vấn đề đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội, Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục quán triệt về sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới cơ chế quản lý tài chính. Cần nhận thức đầy đủ: Đổi mới cơ chế tài chính là một cuộc cách mạng thay đổi căn bản phương thức bảo đảm và quản lý tài chính; thực chất là chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế khoán chi. Cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đặc biệt các ngành phải có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và phương pháp cách làm mới để đáp ứng yêu cầu về đổi mới cơ chế quản lý tài chính.

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội phải phù hợp với pháp luật của Nhà nước về tài chính, ngân sách và đặc thù quốc phòng. Theo nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới theo đúng nội dung của Đề án, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và đúng tiến độ.

Cơ chế mới mở rộng quyền chủ động cho người chỉ huy, nhưng đòi hỏi người chỉ huy phải chịu trách nhiệm cao trước pháp luật và cấp trên cũng như cấp ủy cấp mình trong việc quản lý, điều hành sử dụng các loại kinh phí bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ; cần nắm vững và hiểu rõ trách nhiệm quyền hạn về công tác tài chính; không đùn đẩy trách nhiệm lên trên. Cơ quan tài chính và ngành nghiệp vụ các cấp phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách.

Cơ quan thanh tra, kiểm toán đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Về vấn đề tự chủ tài chính đối với bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trong Quân đội, Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định. Giám đốc các bệnh viện phải có quyết tâm cao, kiên quyết thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý tài chính sang tự chủ.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo triển khai việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Quân đội; công tác quản lý dầu tư, xây dựng cơ bản…

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *