Thứ ba Ngày 26 Tháng 05 Năm 2020, 12:52:07

Chương trình hành động của 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc khối quân đội (tiếp theo)

Ngày đăng: 20/05/2016

Báo Quân đội nhân dân trân trọng tiếp tục giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên thuộc khối quân đội do Trung ương giới thiệu để cử tri, bạn đọc cả nước theo dõi, nghiên cứu.

* Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Nghệ An:

Không mơ hồ, mất cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào

Để được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội, bản thân tôi và các ứng cử viên phải thực sự cố gắng để trở thành người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nếu được bầu vào Quốc hội khóa XIV, tôi có chương trình hành động như sau:

1. Sắp xếp thời gian khoa học, dành nhiều thời gian để tiếp xúc cử tri, nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân đội có những quyết sách đúng đắn để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Xác định rõ đối tác, đối tượng, không mơ hồ, mất cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào.

 Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội.

2. Cùng cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và đoàn thể quần chúng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung các kỳ họp Quốc hội với cử tri. Đặc biệt là giải quyết những kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân.

Gắn chặt với Đoàn đại biểu của tỉnh nhà, tạo niềm tin đối với nhân dân, với cử tri trong mọi hoạt động, trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống lực lượng vũ trang Quân khu, như Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, các đơn vị bộ đội tập trung trên địa bàn Quân khu cùng tham gia vận động, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy bản chất quân đội của nhân dân, vì nhân dân.

3. Đầu tư thời gian nghiên cứu, nâng cao chất lượng hoạt động của mình tại nghị trường nhằm tham gia xây dựng pháp luật, góp ý vào các nghị quyết, quyết định của Quốc hội với các chủ trương về kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh; nhất là báo cáo với Quốc hội những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời phát huy tính đấu tranh, tích cực tham gia đóng góp tại hội trường, tại tổ, tại đoàn để báo cáo với Quốc hội những vấn đề mà nhân dân kiến nghị, đề xuất. Tăng cường giám sát, phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở giải quyết những vướng mắc, kiến nghị cụ thể thuộc phạm vi tỉnh, huyện, xã.

4. Gương mẫu chấp hành pháp luật, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, có quan điểm rõ ràng, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tham ô, lãng phí, cơ hội, vô cảm với nhân dân.

Thông qua hoạt động của mình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến nghị, tố cáo của cử tri.

* Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, TP Hồ Chí Minh:

Mọi công việc đều phải dựa vào lòng dân, sức dân

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, chính là tạo cơ hội cho tôi có điều kiện kết nối mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân để Thành phố giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình, tôi xin hứa:

1. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, dành nhiều thời gian để đến với bà con, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đưa tiếng nói của nhân dân và lực lượng vũ trang đến với Quốc hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

 Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng.

2. Liên hệ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân nơi tôi ứng cử để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, gắn bó trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm. Kiên trì theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra, báo cáo phản ánh kết quả đối với cử tri.

3. Đóng góp với Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân như: Phát triển giáo dục, y tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường,… Kiến nghị cơ chế giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tiếp tục cùng Bộ tư lệnh Quân khu 7 xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, để lực lượng vũ trang Quân khu mãi mãi là con em của nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc phải giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, mọi công việc đều phải dựa vào lòng dân và sức dân; do đó, phải luôn tin dân, trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, mọi việc làm đều phải hướng đến hạnh phúc của nhân dân.

* Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó tư lệnh Quân khu 3, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hải Dương:

Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong xã hội

Nếu trúng cử làm đại biểu Quốc hội, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình bằng chương trình hành động cụ thể như sau:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, tích cực tham gia vào các chương trình và hoạt động của Quốc hội, nhất là việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân; đóng góp ý kiến với địa phương thực hiện tốt hơn những chủ trương, chính sách về tôn giáo, về phát triển kinh tế-xã hội; những công việc phải làm để nhanh chóng thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình thuộc đối tượng chính sách, nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng nông thôn, biên giới, ven biển…

Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng.

2. Thường xuyên gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và đề xuất ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng về chế độ, chính sách đối với cử tri nói chung, các đối tượng chính sách cụ thể trong xã hội nói riêng như: Chính sách giáo dục đối với con em các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, con em các gia đình nghèo hiếu học; chính sách bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo…

3. Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong xã hội, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng. Với cương vị, chức trách được giao, tôi sẽ cùng với đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thực hiện tốt các hoạt động giám sát đối với chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan tư pháp trong quá trình thực thi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương; kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hoá, biến chất trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhà nước, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước.

4. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, sẽ tích cực, chủ động tham gia cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc ở từng khu vực và trên địa bàn quân khu, bảo đảm đủ khả năng và sức mạnh cần thiết để đối phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

* Thiếu tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, Hà Nội:

Tham gia tích cực vào quá trình cải tiến hoạt động của Quốc hội

Nếu trúng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi sẽ phấn đấu, học hỏi để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt nội dung, chương trình hành động như sau:

1. Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, rèn luyện phong cách, tác phong công tác: Nói đi đôi với làm, tư duy gắn với hành động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

 Thiếu tướng Trần Việt Khoa.

2. Nắm chắc tình hình đất nước, quân đội và thủ đô Hà Nội, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và Thủ đô.

3. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri. Thực hiện phương châm: Gần dân, trọng dân, hiểu dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tiếp thu và phản ánh trung thực, kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng, cấp thiết của cử tri, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực mình đảm nhiệm đến với Quốc hội. Từ đó, Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của thủ đô Hà Nội.

4. Tham gia tích cực vào quá trình cải tiến hoạt động của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát của cơ quan dân cử; tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo chương trình làm việc. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo quân sự, quốc phòng của quân đội và của quốc gia, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý; tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh; xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, phát triển bền vững; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, làm tốt công tác dân vận, tăng cường đoàn kết máu thịt với nhân dân, thực hiện tốt chính sách xã hội, góp phần xây dựng đất nước và thủ đô Hà Nội luôn ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng-an ninh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Bình Dương:

Kiên quyết chống oan-sai, không bỏ lọt tội phạm

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, chương trình hành động của tôi như sau:

1. Thường xuyên gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, tận dụng thời gian, tìm mọi hình thức và biện pháp phù hợp để tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách được thực hiện trên địa bàn để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Giải quyết các vấn đề kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, HĐND, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tỉnh Bình Dương. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô đầu tư. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho người dân. Củng cố quốc phòng-an ninh. Xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

3. Tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan-sai; chống bỏ lọt tội phạm. Kiên quyết khởi tố hình sự những cán bộ trong ngành tư pháp có vi phạm pháp luật hình sự theo thẩm quyền, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Chủ động tham mưu biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trong quân đội; giữ nghiêm kỷ luật quân đội, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan giải quyết tốt chính sách sau chiến tranh, người có công với cách mạng.

4. Tích cực tham gia công tác xây dựng thể chế, đề xuất đưa vào chương trình xây dựng pháp luật việc sửa đổi, bổ sung một số luật hiện hành hoặc ban hành luật mới mà thực tiễn xã hội đang đòi hỏi, góp phần tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, nhất là các nội dung về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thực hiện tốt việc giám sát thực thi pháp luật, chống hiện tượng lách luật, thực hiện không đúng pháp luật, bảo đảm thượng tôn pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, chủ động đôn đốc việc giải quyết; kiến nghị với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc có đơn khiếu nại, tố cáo gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh. Chỉ đạo giải quyết nhanh nhất, sớm nhất khiếu nại, tố cáo của ngành theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt tư vấn pháp luật và báo cáo trước cử tri về kết quả thực hiện chương trình hành động của mình trong quá trình tiếp xúc cử tri.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

go top