Thứ tư Ngày 12 Tháng 08 Năm 2020, 06:45:37

“Chuẩn bị sâu kỹ để tổ chức Đại hội thành công”

Ngày đăng: 22/11/2019

QK2 – Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu mở rộng giao nhiệm vụ cho các tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc thành lập các tiểu ban chức năng giúp Ban Thường vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Tiểu ban Văn kiện thành lập các tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng báo cáo trung tâm, dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết cùng các văn kiện liên quan trình Đại hội. Tiểu ban Nhân sự tập trung nghiên cứu các chỉ thị, văn bản của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và căn cứ tình hình thực tiễn để rà soát, đảm bảo chất lượng, cơ cấu nhân sự đại hội; Tiểu ban phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn thành lập các tổ bảo đảm, phục vụ đại hội. Tiểu ban trang trí khánh tiết và tuyên truyền, thi đua chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo và tiến hành tuyên truyền, thi đua ở các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu lưu ý các tiểu ban, các cơ quan chức năng Quân khu nghiên cứu có kế thừa, không dập khuôn máy móc những kết quả và kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, tiếp thu cái mới, vận dụng sáng tạo và thực tiễn hiện nay. Yêu cầu các cơ quan chức năng quán triệt tinh thần chuẩn bị thật tốt để tiến hành đại hội điểm ở 3 cấp trong Đảng bộ Quân khu đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *