Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 04:37:54

Chú trọng nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật

Ngày đăng: 05/06/2023

QK2- Ngày 5-6, Đoàn công tác Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu do Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL và triển khai thực hiện Đề án 1371 tại Đoàn KT- QP 313. Tham gia đoàn công tác có các cơ quan chức năng Quân khu.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Nhận thức về pháp luật, kỷ luật; lưu trữ, quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến pháp luật, kỷ luật; khai thác tủ sách pháp luật; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; rà soát công dân vay nợ, vượt quá khả năng thanh toán…

  

 Đại tá Nguyễn Như Bách, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra.

6 tháng đầu năm 2023, Đoàn KT- QP 313 đã chỉ đạo các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống học đạo trái pháp luật; phòng, chống cháy rừng. Đoàn KT- QP 313 thường xuyên cử cán bộ, nhân viên xuống cơ sở nắm tình hình địa bàn, kết hợp tuyên truyền, PBGDPL với hơn 1.110 ngày công/684 lượt thôn, bản, đặc biệt vận động 10/52 hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà xây dựng trái phép trên đất công, tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thuỷ (Vị Xuyên, Hà Giang). Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường mối quan hệ quân- dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị địa bàn. Bên cạnh đó, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn phân công lãnh đạo, chỉ huy dự, chỉ đạo sinh hoạt Ngày chính trị văn hoá tinh thần, Ngày pháp luật, kịp thời nắm chắc tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác PBGDPL tại Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Như Bách nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, Đoàn KT- QP 313 duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ quy định. Đoàn phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn. Cán bộ, nhân viên Đoàn duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Đoàn KT- QP 313 quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ thị liên quan đến pháp luật, kỷ luật; xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN). Từng cơ quan, đơn vị nghiên cứu công tác tuyên truyền, PBGDPL phù hợp, gắn với đặc thù đơn vị, địa bàn. Chú trọng trang bị những nội dung cốt lõi nhất nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, nhân viên, TTTTN, qua đó tuyên truyền, PBGDPL cho người dân hiệu quả, đồng thời tận dụng triệt để các thiết chế văn hoá tuyên truyền, PBGDPL. Phát huy tốt vai trò cán bộ, nhân viên là người đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao ý thức tự học tiếng đồng bào của cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu lưu ý, Đoàn KT- QP 313 cần tiếp tục phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để triển khai, thực hiện hiệu quả.

Tin, ảnh: MẠNH TƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.