Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 05:00:38

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng: 15/12/2018

QK2 – Thời gian qua, cùng với việc tăng cường hiệu quả hoạt động công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 luôn quan tâm, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt đông công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị quân đội trên địa bàn hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, tạo bước chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước ngay từ cơ sở.

Hội thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệnh Quản lý bộ đội QĐNDVN tại Lữ đoàn 168.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 quan tâm. Hàng năm nội dung công tác này được xác định ngay từ đầu và đưa vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm và Kế hoạch Kiểm sát quân sự năm của Viện. Từ đầu năm, Viện đã thành lập Tổ tuyên truyền do đồng chí Viện trưởng làm tổ trưởng và cũng là người trực tiếp, thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị. Đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên của Viện là các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên có trình độ pháp luật, có khả năng phân tích, thuyết trình đã được lựa chọn, bồi dưỡng chặt chẽ.

Một trong những nội dung Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 đã và đang tập trung triển khai để thực hiện có hiệu quả, chất lượng đó là chủ động phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn để hiệp đồng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên bám nắm kế hoạch của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu, kế hoạch của Viện kiểm sát quân sự Quân khu để xác định nội dung tuyên truyền, từ đó phân công các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên trong tổ tuyên truyền xây dựng nội dung bài giảng cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Theo đó, năm 2018, Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 chủ động phối hợp với các đơn vị trong LLVT Quân khu như: Lữ đoàn 168, Lữ đoàn 297, Lữ đoàn 604, Lữ đoàn 406, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316)… tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 5 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ về các nội dung: "Thông báo tình hình vi phạm, tội phạm trong LLVT Quân khu và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm", "Tín dụng đen", "Giới thiệu Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015"…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Viện chú trọng đổi mới từ nội dung đến phương pháp tuyên truyền, các đồng chí tuyên truyền viên luôn chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền sát với thực tế của đơn vị, chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền sao cho sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp thu, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ vào tuyền truyền, kết hợp giữa thuyết trình với trình chiếu, xem các video thực tế… Qua mỗi buổi tuyên truyền, Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 luôn chú ý lắng nghe, trao đổi, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đơn vị đối về nội dung, phương pháp tuyên truyền để rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế để cho những buổi tuyên truyền sau được tốt hơn. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát quân sự khu vực 21 cũng chú trọng phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động và kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống vi phạm tội phạm đến cán bộ, chiến sĩ trong LLVT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Bài, ảnh: NGUYỄN CƠ THẠCH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.