Chủ nhật Ngày 24 Tháng 01 Năm 2021, 01:50:38

Chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Ngày đăng: 23/11/2020

QK2 – Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và các quy định, hướng dẫn thi hành Luật; những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (TC,GCDNN), góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống; đồng thời, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với các địa phương, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Để nâng cao chất lượng công tác TC,GCDNN năm 2021, Bộ Quốc phòng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc TC,GCDNN đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật NVQS năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định TC,GCDNN; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác TC,GCDNN trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan.

Các địa phương giao quân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác TC,GCDNN; đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; đảm bảo khách quan, minh bạch, công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật góp phần hoàn thành tốt công tác TC,GCDNN năm 2021.

Chỉ đạo, thành lập Hội đồng NVQS, phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm từng thành viên với chất lượng công tác TC,GCDNN; chú trọng thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức Hội đồng khám sức khỏe NVQS đảm bảo đủ số lượng, chuyên ngành, trang thiết bị y tế đồng bộ; cử cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn cao tham gia khám tuyển, kết luận; nhất là đề xuất việc xử lý các trường hợp có hình xăm, chữ xăm hoặc sử dụng thuốc, các chất ma túy, tiền ma túy… làm thay đổi chỉ số về tim mạch, huyết áp nhằm trốn, tránh thực hiện NVQS.

Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương rà soát, ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm, có ngành nghề phù hợp nhu cầu sử dụng của Quân đội; con em vùng đồng bào dân tộc ít người để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; không để xảy ra tình trạng “xã trắng” không có công dân nhập ngũ; đồng thời chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm, chăm lo công tác chính sách hậu phương Quân đội trước, trong và sau giao nhận quân; chuẩn bị tốt mọi mặt, tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, vui tươi, an toàn, tiết kiệm…

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *