Chủ nhật Ngày 25 Tháng 08 Năm 2019, 12:17:37

CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Ngày đăng: 04/11/2018

QK2 – Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 đến 2020 và những năm tiếp theo”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 168.

Hằng năm, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó tập trung đột phá vào đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị; đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, gắn với huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; đổi mới về công tác đảm bảo cho huấn luyện.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xác định rõ định mức, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện.

Trước khi bước vào huấn luyện, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế; trong đó, chú trọng ưu tiên các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), các đơn vị ở địa bàn trọng điểm; chủ động làm tốt công tác tập huấn cán bộ; chuẩn bị giáo án, bài giảng; khai thác mọi nguồn lực đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, công sự, trận địa, mô hình, học cụ; phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong huấn luyện, các CQ,ĐV đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; bám sát phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội; “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ và “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng dự bị động viên. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với huấn luyện các chuyên ngành; gắn huấn luyện chiến đấu với huấn luyện chiến dịch, huấn luyện cơ bản với huấn luyện ứng dụng, bổ sung các phương án tác chiến; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, khí tài có trong biên chế và các loại thế hệ mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật, nâng cao khả năng tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và LLVT địa phương trong thế trận tác chiến phòng thủ trong khu vực phòng thủ (KVPT).

Nhờ tích cực đổi mới, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp phù hợp nên chất lượng huấn luyện, SSCĐ trong LLVT Quân khu luôn được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trong đó 90% cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương, 70% cán bộ cấp đại đội, trung đội đạt trình độ huấn luyện khá, giỏi; trên 50% cán bộ tiểu đội, khẩu đội trưởng huấn luyện được các nội dung kỹ thuật, chiến thuật và chuyên ngành…100% các CQ,ĐV huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% đến 85% khá, giỏi.

Để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, Quân khu đặc biệt coi trọng công tác diễn tập, xác định đây là bước quan trọng, có ý nghĩa thiết thực bảo đảm SSCĐ. 5 năm trở lại đây, Quân khu đã chỉ đạo các CQ,ĐV, địa phương tổ chức trên 3.000 cuộc diễn tập các cấp với quy mô, hình thức, loại hình khác nhau đạt kết quả tốt;  trong đó có trên 110 cuộc diễn tập từ cấp trung, lữ đoàn và diễn tập KVPT từ cấp huyện trở lên. Đặc biệt, năm 2018, Quân khu đã chỉ đạo Sư đoàn 316 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp với nhiều điểm mới; trong đó nổi bật là có sử dụng lực lượng quân báo, trinh sát triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhằm nâng cao ý thức địch tình cho bộ đội và thực hành chiến đấu, hiệp đồng quân, binh chủng và lực lượng vũ trang địa phương tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, là bước cụ thể hóa những vấn đề lý luận mới về công tác huấn luyện, góp phần nâng cao và hoàn thiện năng lực, trình độ, bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện tác chiến dài ngày, thời tiết, địa hình phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao.

 Những năm tiếp theo, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tiếp tục đặt ra cho LLVT Quân khu những yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện, SSCĐ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, LLVT Quân khu tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác huấn luyện với nhiều biện pháp thiết thực, đồng bộ, hiệu quả và quyết liệt; trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, ý nghĩa, tầm trọng của nhiệm vụ huấn luyện; nêu cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện; tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, đồng thời khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, bệnh thành tích trong huấn luyện.

Hai là, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; gắn lý thuyết với thực hành và truyền thụ kinh nghiệm. Huấn luyện, luyện tập sát yêu cầu nhiệm vụ, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến và đặc điểm tình hình đơn vị, đia bàn. Chú trọng huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm; tăng cường huấn luyện làm chủ và khai thác hiệu quả VKTBKT thế hệ mới; huấn luyện hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng và LLVT địa phương trong KVPT; nâng cao chất lượng, hiệu quả diễn tập ở các cấp; đồng thời tích cực đổi mới hội thi, hội thao.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện, đổi mới hình thức, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, đảm bảo “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa CQ,ĐV trong quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện; đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả huấn luyện, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế kịp thời.

Bốn là, chú trọng phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường; huy động mọi nguồn lực, đảm bảo tốt cho công tác huấn luyện; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, trang thiết bị huấn luyện; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập…; phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

      Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG THÁI
 Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *