Thứ năm Ngày 12 Tháng 12 Năm 2019, 11:55:17

Chủ động tham mưu, đổi mới nâng cao chất lượng diễn tập KVPT

Ngày đăng: 05/08/2019

QK2 – Là cơ quan tham mưu – tác chiến cấp chiến dịch, trung tâm chỉ huy, hiệp đồng của LLVT Quân khu, 5 năm qua, Phòng Tác chiến (Bộ Tham mưu) luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tích cực, chủ động thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, trọng tâm là tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) các cấp và tổ chức xây dựng, hoạt động KVPT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng phòng Tác chiến cho biết, diễn tập KVPT tỉnh, huyện (thành phố, thị xã) là loại hình QS – QP có tính đặc thù và tổng hợp cao; là bước kiểm nghiệm thực tiễn chất lượng xây dựng và hoạt động của KVPT và khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo ở địa phương. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức theo đúng quy trình, nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nhận thức sâu sắc vấn đề trên, Phòng Tác chiến đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, huyện theo hướng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, an toàn.

Phòng Tác chiến đã nghiên cứu, trao đổi, đề xuất đưa nhiều nội dung mới vào các cuộc luyện tập, diễn tập KVPT như: Hoạt động của Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; tác chiến không gian mạng… Các nội dung diễn tập đã tập trung: Giải quyết tình hình an ninh chính trị địa bàn; xử lý vượt biên trái phép; đánh địch tiến công xâm lược, dẹp phản động gắn với xử lý tình hình thiên tai, dịch bệnh… 

Phòng Tác chiến họp, thông qua ý định diễn tập KVPT tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2019, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, BTL Quân khu, Bộ Tham mưu, Phòng đã đề xuất ý định diễn tập KVPT huyện với CH-CQ trung đoàn có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn BB được phối thuộc lực lượng vũ trang địa phương. Đây là nội dung rất quan trọng, thông qua đó rút ra được nhiều bài học sâu sắc về hoạt động của đơn vị chủ lực tác chiến trong KVPT và phương pháp của KVPT trong bảo đảm, phối hợp tác chiến với đơn vị chủ lực của Bộ và Quân khu. Đây cũng là những kinh nghiệm quý báu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ và giải phóng đất nước trước đây, cần được kế thừa, phát triển trong xây dựng, diễn tập KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh đó, Phòng còn chủ động đề xuất và hướng dẫn cho các đơn vị về xây dựng Quy hoạch quốc phòng kết hợp với phát triển KT-XH và xây dựng thế trận quân sự trong KVPT; cụ thể hóa nhiều nội dung trong Nghị định 21/2019/NĐ-CP về KVPT; thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; từ đó đã làm chuyển biến trong việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, làm chuyển biến rõ nét về việc xây dựng KVPT, trọng tâm là nhiệm vụ quy hoạch thế trận quân sự; tham mưu đầu tư xây dựng KVPT các tỉnh và xây dựng công trình chiến đấu của các đơn vị chủ lực và địa phương, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập và phát triển KT-XH tại các địa phương.

Tập trung đổi mới phương pháp diễn tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là cán bộ đạo diễn. Phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đi sâu vào các nội dung phục vụ diễn tập KVPT. Nắm chắc các biện pháp chỉ đạo điều hành, tác phong làm việc của từng vị trí, từng vấn đề huấn luyện, trong chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Theo phương pháp “Đạo theo diễn”, Phòng đã tham mưu giúp Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu chỉ đạo các đạo diễn xây dựng công điện, chỉ thị, hướng dẫn, đề cương đáp án của từng ngành trong từng nội dung diễn tập. Tham mưu cho Ban chỉ đạo tập trung theo dõi, sửa tập trong giai đoạn địa phương tổ chức luyện tập tổng hợp. Quá trình đó, Phòng tổng hợp tiếp thu ý kiến về nội dung, phương pháp của người tập; làm rõ hoặc đề xuất điều chỉnh để người tập nắm, qua đó nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ huy cấp ủy chính quyền địa phương, trình độ phối hợp hiệp đồng của LLVT trong xử lý các tình huống. 

Đại tá Ngô Quang Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng tham mưu, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả diễn tập KVPT tỉnh, huyện, Phòng Tác chiến tiếp tục tập trung thực hiện những giải pháp: Nâng cao năng lực tổ chức, chỉ đạo diễn tập của Ban chỉ đạo và cơ quan Ban chỉ đạo Quân khu trong diễn tập KVPT tỉnh, huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại vào diễn tập KVPT; trao đổi, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan và đơn vị; tăng cường kiểm tra, theo dõi, bám nắm tình hình để tham mưu đề xuất hiệu quả; thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời về tổ chức chỉ đạo diễn tập KVPT các cấp. 

Bài, ảnh: KIỀU ANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *