Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 06:01:47

Chính sách mới đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày đăng: 05/04/2021

QK2 – Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 9/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP), thanh niên tình nguyện (TNTN) nêu rõ: Nguyên tắc thực hiện chính sách đối với TNXP, TNTN phải bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Thanh niên tình nguyện tham gia các hoat động phát triển kinh tế, xã hội giúp các địa bàn đặc biệt khó khăn .


Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, TNXP được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; được cấp trang phục TNXP tối thiểu mỗi năm 2 bộ, thẻ đội viên TNXP; được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp; được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; được ưu tiên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành…
TNXP có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc trường hợp quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc xét hưởng chính sách như thương binh; có công trạng, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
TNXP làm nhiệm vụ ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí 6 tháng đầu kể từ khi làm việc tại vùng đó. Mỗi tháng làm việc được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 1 lần mức lương cơ sở; được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
TNTN trong quá trình thực hiện chương trình, đề án, dự án được: Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký hợp đồng lao động; hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật và chế độ, chính sách khác quy định trong chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết, bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện…
Sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, TNTN được địa phương cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện; được cấp có thẩm quyền, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện xem xét, quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có nhu cầu tiếp tục ở lại địa phương công tác; được hỗ trợ một lần bằng một nửa tiền lương hoặc tiền công tháng hiện hưởng; được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm theo quy định của pháp luật.
TNTN có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội…
Ngoài ra, NĐ17/2021 cũng quy định cụ thể nhiều chế độ, chính sách khác liên quan.
 NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.