Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 05:31:05

Chi hội nghị theo chế độ quy định mới

Ngày đăng: 12/03/2018

Cũng theo Thông tư 259/2017/TT-BQP ngày 17-10-2017 (TT259/2017) của Bộ Quốc phòng quy định chế độ công tác phí (CTP), chế độ chi hội nghị (CHN) đối với các cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) thuộc Bộ Quốc phòng (TT259/2017) có hiệu lực từ ngày 02-12-2017 thì chế độ CHN được quy định cụ thể và điều chỉnh cao hơn so với trước đây.

Các khoản chi như: Chi thuê hội trường, máy chiếu, trang thiết bị trực tiếp phục vụ hội nghị; chi văn phòng phẩm phục vụ hội nghị; tài liệu, giấy bút cho đại biểu tham dự hội nghị; chi thuê giảng viên, bồi dưỡng báo cáo viên; chi thuê phương tiện đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức hội nghị trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có phương tiện hoặc có nhưng không đáp ứng đủ số lượng đại biểu; chi nước uống trong hội nghị, giải khát giữa giờ; chi hỗ trợ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương thuộc các CQ,ĐV, doanh nghiệp, bao gồm: tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền phương tiện đi lại. Trong trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, CQ,ĐV tổ chức hội nghị được chi bù thêm phần chênh lệch giữa mức chi thực tế với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu đang hưởng lương thuộc các CQ,ĐV, doanh nghiệp; chi trang trí hội trường và các khoản chi liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức hội nghị; chi khen thưởng thi đua trong hội nghị tổng kết hằng năm, chi cho công tác tuyên truyền (nguồn kinh phí được tính vào chi khen thưởng, chi tuyên truyền của CQ,ĐV) đều được áp dụng thanh toán trên cơ sở thực tế nhiệm vụ và quy định.

Về mức chi, TT259/2017 quy định: Chi thù lao cho giảng viên, bồi dưỡng báo cáo viên, người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 135/2015/TT-BQP ngày 09-12-2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn một số chế độ chi tiêu cho hoạt động giáo dục đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội. Chi nước uống, giải khát giữa giờ tối đa không quá mức 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương thuộc các CQ,ĐV, doanh nghiệp theo mức 200.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với hội nghị cấp Bộ Quốc phòng, Quân khu và tương đương; mức 150.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với hội nghị các cấp còn lại.

Trường hợp CQ,ĐV tổ chức ăn tập trung mà mức tiền ăn quy định không đủ chi thì Thủ trưởng CQ,ĐV chủ trì tổ chức hội nghị quyết định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương thuộc các CQ,ĐV, doanh nghiệp nhưng tối đa không vượt quá 130% mức tiền ăn quy định. Thực hiện thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu hưởng lương thuộc các CQ,ĐV, doanh nghiệp theo mức phụ cấp lưu trú được chi bù thêm phần tiền ăn chênh lệch giữa mức chi thực tế ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu. Chi hỗ trợ tiền phương tiện đi lại và tiền thuê phòng nghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương thuộc các CQ,ĐV, doanh nghiệp theo hóa đơn thực tế (nếu có) nhưng tối đa không vượt quá mức quy định cùng mục, khoản áp dụng đối với chế độ chi hỗ trợ tiền phương tiện đi lại và tiền thuê phòng nghỉ cho đối tượng đi công tác.

 TT259/2017 nêu rõ: Chế độ quy định trên chỉ áp dụng đối với hội nghị quân chính; hội nghị chuyên môn, nghiệp vụ; hội nghị sơ kết, tổng kết; hội nghị tập huấn do các CQ,ĐV thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức. CQ,ĐV tổ chức hội nghị phải tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như: Hội trường, hệ thống ánh sáng, loa đài, phương tiện ghi hình; tranh, tượng trang trí; sử dụng nhà khách, doanh trại để bố trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu và phương tiện đưa đón đại biểu, phục vụ hội nghị; Bộ Quốc phòng yêu cầu, các CQ,ĐV khi tổ chức hội nghị phải nghiên cứu sắp xếp địa điểm hợp lý, tăng cường hình thức hội nghị trực tuyến trên cơ sở đảm bảo phù hợp với yêu cầu của từng hội nghị; thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý một cách hợp lý, hiệu quả; tổ chức hội nghị không được phô trương hình thức, không được tổ chức liên hoan, chiêu đãi, không chi các hoạt động kết hợp thăm quan, nghỉ mát, không chi quà tặng, quà lưu niệm; không được hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền đi lại đối với đại biểu là quân nhân, cán bộ, công nhân, công chức, viên chức đang hưởng lương, phụ cấp tại các CQ,ĐV, doanh nghiệp.

Kinh phí tổ chức hội nghị được bố trí, sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01-11-2017.

 VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.