Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 11:53:45

Chế độ, chính sách đối với SQ, QNCN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu

Ngày đăng: 28/02/2022

QK2 – Theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị vừa ban hành, sĩ quan (SQ), quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân và viên chức quốc phòng (CN &VCQP) trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu (NCBH) và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí (CĐHT) để nghỉ chữa bệnh theo Luật SQ, Luật QNCN, CN&VCQP, các quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng sẽ được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có); thực hiện đóng, hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

SQ, QNCN, CCQP, CN&VCQP trong thời gian NCBH mới phát hiện bệnh được Bộ Quốc phòng cho phép lùi thời gian hưởng chế độ hưu trí (1 năm) để nghỉ chữa bệnh theo quy định thì chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp ốm đau, tính hưởng BHXH trong thời gian này được hướng dẫn thực hiện cụ thể:

Thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KB,CB) có thẩm quyền (kể cả điều trị nội trị hoặc ngoại trú) được hưởng chế độ ốm đau từ Quỹ BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH (không được hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ sở SXKD, dịch vụ).

Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo Điều 26, Điều 28 Luật BHXH năm 2014; Hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau thực hiện theo Thông tư số 1362020/TT-BQP ngày 29/10/2020 của Bộ Quốc phòng. Trong thời gian hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (tính cả thời gian liên tục hoặc cộng dồn số ngày hưởng trợ cấp ốm đau trong tháng) thì SQ, QNCN, CNQP, CCQP, VCQP và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không phải đóng BHXH trong tháng đó; thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Thời gian còn lại không điều trị nội trú hoặc ngoại trú được hưởng tiền lương, các khoản phụ cấp (nếu có) và thực hiện đóng, hưởng BHXH, BHYT theo quy định. Tiền lương, phụ cấp trong thòi gian này đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước do ngân sách Nhà nước bảo đảm; các đối tượng thuộc doanh nghiệp, cơ sở SXKD, dịch vụ tính vào chi phí SXKD, dịch vụ.

Theo dẫn chiếu một số quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và liên Bộ, SQ, QNCN, CNQP, CCQP, VCQP trong thời gian NCBH và thời gian được lùi hưởng CĐHT (1 năm) để nghỉ chữa bệnh, sẽ không được phụ cấp khu vực (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc) sẽ không được hưởng phụ cấp đặc thù quân sự (thực hiện theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam) mà chỉ được hưởng phụ cấp chức vụ (thực hiện theo Thông tư số 05/2005/TT-BQP ngày 05/01/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với quân nhân, CNVCQP hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước).

Việc xem xét được hưởng hoặc không được hưởng đối với từng loại phụ cấp phải căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện, cách tính hưởng của từng loại phụ cấp.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *