Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 12:18:28

Chế độ, chính sách đối với QNCN, CN&VCQP chuyển ngành, thôi việc

Ngày đăng: 10/03/2022

QK2 – Nghị định số 19 ngày 22/2/2022 (NĐ19/2022) của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/4/2022 quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP) chuyển ngành, CN&VCQP thôi việc theo quy định của Luật QNCN, CN&VCQP.

QNCN là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật ở đơn vị.

Theo đó, QNCN, CN&VCQ chuyển ngành sang làm việc tại cơ quan, tổ chức (CQ,TC) hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành, nghề chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp với công việc đảm nhiệm; được miễn thi tuyển, xét tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan cũ trước khi vào phục vụ trong Quân đội hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. QNCN được xếp và hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới kể từ ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực. Trường hợp tiền lương theo nhóm, ngạch, bậc được xếp thấp hơn tiền lương theo loại, nhóm, bậc của QNCN được hưởng tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian 18 tháng kể từ ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực và do CQ,TC mới chi trả. Việc tiếp tục cho hưởng lương bảo lưu ngoài thời gian 18 tháng do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) xem xét, quyết định phù hợp với tương quan tiền lương nội bộ.

Trong thời gian hưởng bảo lưu lương, mức tiền lương chênh lệch bảo lưu giảm tương ứng khi CB,CC,VC được nâng lương hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong ngạch hoặc được nâng ngạch. Sau thời gian bảo lưu lương, tiếp tục được hưởng mức phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành hoặc được cộng nối để tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên. CN&VCQP được xếp và hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới kể từ ngày quyết định chuyển ngành có hiệu lực.

QNCN,CN&VCQP đã chuyển ngành, đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) làm căn cứ để tính lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu thấp hơn mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tại thời điểm chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm căn cứ tính lương hưu. Trong trường hợp không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà thôi việc thì ngoài hưởng chế độ BHXH theo quy định, được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc do CQ,TC hưởng lương từ NSNN quản lý, sử dụng CB,CC,VC tại thời điểm thôi việc chi trả; trong đó, cứ mỗi năm công tác trong Quân đội được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm thôi việc để làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc; thời gian công tác tại CQ,TC hưởng lương từ NSNN, trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về CB,CC,VC tại thời điểm thôi việc.

NĐ19/2022 còn quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với QNCN,CN&VCQP chuyển ngành sang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ NSNN; QNCN đã phục viên về địa phương; CN&VCQP thôi việc; quy định về tiền lương, thời gian công tác để tính hưởng chế độ liên quan…

 VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *