Thứ sáu Ngày 03 Tháng 02 Năm 2023, 08:22:34
Hoàn tất
Đóng

Chế độ an điều dưỡng đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu

08/08/2016

Bảo đảm chế độ an điều dưỡng đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm thường xuyên. Để hiểu rõ hơn về chế độ chính sách và kết quả công tác an điều dưỡng đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu, phóng viên […]