Thứ năm Ngày 28 Tháng 10 Năm 2021, 11:50:58
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Nhận diện chiêu trò chống phá Quốc hội

10/03/2021

QK2 – Sau chiến lược chống phá Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là chống phá trước trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hiện nay các thế lực thù địch đang tiếp tục có những thông tin chống phá công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp […]

Những cái nhìn thiển cận về bình đẳng giới ở Việt Nam

Hôm nay (8-3) là Ngày Quốc tế phụ nữ, cũng là ngày mà cả nhân loại tôn vinh phụ nữ và hành động vì mục tiêu bình đẳng giới. Trong lúc nhiều quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế và đại đa số người dân trong nước đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc […]

Nhận diện và đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở tỉnh Lai Châu

QK2 – Tỉnh Lai Châu với đặc thù địa bàn rộng, địa hình chia cắt, phức tạp, đường biên giới dài, xuất phát điểm thấp; có 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 4 dân tộc thuộc nhóm bảo tồn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào […]

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 vì dân ngày càng tỏa sáng

QK2 – Sư đoàn 316 đóng quân trải rộng trên địa bàn 3 tỉnh (Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái). Đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Tuy nhiên, các […]

Giữ vững truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

QK2 – Thấu suốt trong tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vì con người, chăm lo phát triển con người toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong lĩnh vực và hoạt động quân sự, Người càng đề cao những nhân […]

Đa dạng hình thức xây dựng PCCT theo hướng thiết thực, hiệu quả

QK2 – Trên cơ sở nội dung xây dựng phẩm chất chính trị (PCCT) của hạ sĩ quan, binh sĩ hiện nay theo tư tưởng HCM (giác ngộ dân tộc sâu sắc, yêu nước, thương dân, tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, kế thừa và phát triển văn hóa tốt đẹp của dân […]

“Phi chính trị hóa” quân đội – thủ đoạn cũ nhưng ngày càng tinh vi, sảo quyệt

“Phi chính trị hóa” quân đội là một chiêu bài, âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi, sảo quyệt, thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội […]

Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự một lòng vì dân, vì nước

Trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc và của nhân dân Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu của mình. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, tinh thần "lấy dân làm gốc" của Đảng càng được thể hiện rõ ràng, nhất quán […]

Cảnh giác một số trang mạng tăng cường chống phá Đại hội XIII của Đảng

QK2 – Chưa đầy tháng nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhưng đây cũng là sự kiện mà các thế lực chống đối tăng cường sử dụng nhiều thủ đoạn để xuyên tạc. […]

Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Nhận thức rõ đặc điểm và xu hướng phát triển của thời đại cũng như cục diện và tình hình thế giới là công việc rất cần thiết. Mỗi quốc gia, dân tộc cần biết mình đang sống trong thời đại gì và bối cảnh thế giới nào, với những tính chất, đặc điểm, nội […]