Thứ sáu Ngày 10 Tháng 04 Năm 2020, 03:40:28

Cảnh giác với thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Bắc

Ngày đăng: 15/03/2020

QK2 – Địa bàn Tây Bắc (Quân khu 2) của Tổ quốc chiếm 1/5 diện tích của cả nước, với 9 tỉnh gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Tây Bắc không chỉ có tiềm năng kinh tế to lớn, là cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với các nước bạn truyền thống mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Cán bộ, TTTTN Đoàn KT-QP 313 tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào trên địa bàn.

Với dân số hơn 7 triệu người, trong đó có 34 dân tộc anh em sinh sống, chủ yếu là người Kinh, Thái, Tày, Mường, Dao, Nùng, Mông… Đồng bào các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc có truyền thống đoàn kết, gắn bó lâu đời, mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ và bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nền văn hóa vùng Tây Bắc đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Có 3 tôn giáo hoạt động chủ yếu là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành.

Thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam, hiện nay các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng, khai thác các vấn đề dân tộc, tôn giáo, "tự do", "dân chủ", "nhân quyền" trên địa bàn vùng Tây Bắc nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ giữa các đồng bào dân tộc; giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương; giữa nhân dân với quân đội và công an… Trong đó nổi lên một số hoạt động chủ yếu sau, đó là:

Các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông", tập trung kích động hoạt động di cư tự do.

Một số tổ chức tôn giáo ở nước ngoài tăng cường móc nối, chỉ đạo các đối tượng cực đoan trong dân tộc, tôn giáo trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền phát triển tổ chức và tín đồ, gây áp lực với chính quyền đòi công khai hoạt động. Đặc biệt, họ yêu cầu các nhóm trong nội địa tăng cường thu thập các tài liệu chứng cứ nhằm vu cáo Việt Nam đàn áp người Mông, vi phạm tự do tôn giáo để kêu gọi các tổ chức quốc tế ủng hộ, thực hiện âm mưu kích động đòi ly khai xây dựng nhà nước riêng của người Mông.

Một số đối tượng cư trú tại nước ngoài chỉ đạo các đối tượng phản động trên địa bàn lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền, kích động, vu cáo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đàn áp, vi phạm "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo" đối với đồng bào dân tộc ít người. Thông qua mạng xã hội gửi video clip cho các đối tượng chống đối trên địa bàn tuyên truyền, xuyên tạc Luật An ninh mạng, kêu gọi các tổ chức đạo người Mông "Đoàn kết đấu tranh xóa bỏ Luật An ninh mạng, để mọi người được sử dụng mạng Internet tự do”. Đối tượng chống đối trong nước tiếp tục phát tán các video lên mạng xã hội, kích động người dân có thể dùng vũ khí chống lại lực lượng công an khi bị xâm phạm, nhằm gây hoài nghi, làm giảm lòng tin của nhân dân, kích động tư tưởng chống đối trong một bộ phận công dân có tư tưởng bất mãn.

Các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo tín đồ, củng cố tổ chức, đức tin đòi thành lập nhóm đạo mới; đòi chính quyền các cấp công nhận và quyên góp tiền xây dựng mở rộng nhà thờ, nhà nguyện trái phép; tập trung thúc đẩy, hậu thuẫn cho các đạo mới hoạt động trái phép ở một số tỉnh nhằm tụ tập các tín đồ để cầu nguyện, múa hát, học đạo. Tổ chức các hoạt động tập thể, khuếch trương thanh thế, lôi kéo phát triển tín đồ, gây áp lực với chính quyền địa phương, đòi công nhận hoạt động.

Các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước thời gian gần đây đã có những biểu hiện mới và ngày càng quyết liệt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Bắc. Những biểu hiện trên nếu không được khắc phục kịp thời sẽ là nguy cơ tạo nên các "điểm nóng" về an ninh chính trị, dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Để đấu tranh, ngăn ngừa, từng bước vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần củng cố, xây dựng địa bàn Tây Bắc giàu mạnh cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn trong tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức cho nhân dân và đồng bào các dân tộc Tây Bắc về âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Thứ hai, phối hợp tốt giữa "Ban Chỉ đạo 35" Quân khu; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với "Ban chỉ đạo 35" các tỉnh trên địa bàn nhằm tham mưu, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Thứ ba, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", trong đó đặc biệt coi trọng tới vai trò các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn và đội ngũ cán bộ là người dân tộc.

Thứ tư, phát huy vai trò của các Đoàn KT-QP, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và đồng bào các dân tộc Tây Bắc, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người.

Đại tá LÊ THÀNH LONG, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *