Thứ tư Ngày 29 Tháng 03 Năm 2023, 01:49:14

Các tổ chức Đảng quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Trung ương

Ngày đăng: 29/03/2022

* Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên:  Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ chỉ huy và các đơn vi trực thuộc.

Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt Kết luận số 21- KL/TW

Tại hội nghị, Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập

Giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa các nhân trong tình hình mới; nội dung cơ bản về truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam; đi sâu phân tích những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ đảng viên khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đồng thời làm rõ những đặc trưng cơ bản của “Bộ đội Cụ Hồ”, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.     

Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy, tổ chức Đảng các cấp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung được học tập, quán triệt, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: ĐỨC HẠNH

* Đảng uỷ Quân sự tỉnh Tuyên Quang: Sáng 29/3, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần trong các cơ quan Bộ chỉ huy.

Đại tá Hà Đình Khiêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí trong Đảng ủy quân sự tỉnh đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản trong Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; triển khai kế hoạch của Quân ủy Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh : ĐĂNG NINH

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.