Thứ hai Ngày 17 Tháng 01 Năm 2022, 08:17:36

Bộ Tham mưu Quân khu kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị VMTD tại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang

Ngày đăng: 11/11/2021

QK2 – Ngày 10-11, Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu do Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), “mẫu mực, tiêu biểu” tại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu kết luận các nội dung kiểm tra.

Qua kiểm tra 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” tại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Ban CHQS huyện Yên Sơn cho thấy: Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Ban CHQS huyện Yên Sơn đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị. Tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhân viên, Quân nhân dự bị theo đúng quy định; duy trì thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; các nội dung xây dựng chính quy được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, không có cán bộ, đảng viên, chiến sỹ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội phải xử lý kỷ luật. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên; đảm bảo kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đặc biệt trong trong xử trí tình huống SSCĐ.

Kết luận các nội dung kiểm tra, Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng khắc phục những nội dung còn hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” lên một bước mới; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: ĐĂNG NINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *