Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 01:30:31

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021

Ngày đăng: 04/01/2022

QK2 – Chiều 4-1, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và Chính phủ điện tử (CPĐT) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị (trực tuyến) tổng kết công tác CCHC và xây dựng CPĐT năm 2021. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân khu có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu.  

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Năm 2021, công tác CCHC và xây dựng CPĐT trong Bộ Quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về CCHC và xây dựng CPĐT có nhiều chuyển biến tích cực; các mục tiêu, yêu cầu CCHC và xây dựng CPĐT năm 2021 cơ bản hoàn thành. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố 21 TTHC thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; 59 TTHC ở mức độ 3 và 4 liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được đồng bộ hóa kết quả hồ sơ. Thẩm định, đề nghị quyết định tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế đối với một số cơ quan, đơn vị; đồng thời rà soát các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Công tác cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng CPĐT, Chính phủ số cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021 và thời gian tiếp theo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung CCHC, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn kết chặt chẽ CCHC với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đơn giản hóa TTHC, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng; vận hành có hiệu quả Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, Hệ thống thông tin điện tử một cửa và thực hiện công bố, công khai các TTHC theo quy định. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC…

Tin, ảnh: VĂN DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *