Thứ hai Ngày 17 Tháng 01 Năm 2022, 08:55:54

Bộ Quốc phòng tập huấn rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 17/11/2021

QK2 – Sáng 17-11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị (trực tuyến) tập huấn rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính về lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, cải tiến, sửa chữa, mua sắm vũ khí trang bị, xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021. Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Vụ Pháp chế giới thiệu 2 chuyên đề: Kỹ năng rà soát văn bản; hướng dẫn khai thác Bộ pháp điển quốc gia và một số cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật phục vụ rà soát. Trong đó, chuyên đề kỹ năng rà soát văn bản tập trung giới thiệu những vấn đề chung về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ, nội dung, trình tự rà soát văn bản và xử lý kết quả rà soát văn bản; các biểu mẫu trong hoạt động rà soát văn bản, hệ thống hóa văn bản…

Để công tác rà soát đạt hiệu quả, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của đợt rà soát, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Từ đó, nhanh chóng thành lập tổ rà soát với thành phần hợp lý, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên; cử cán bộ có năng lực, trình độ trực tiếp tham gia rà soát. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế cấp mình nghiên cứu, tham mưu giúp chỉ huy thu thập văn bản, thông tin, báo cáo kịp thời với Vụ Pháp chế để trao đổi, thống nhất biện pháp xử lý theo đúng quy định. Quá trình rà soát cần thực hiện kỹ lưỡng, nghiêm túc, tổng hợp kết quả báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tin, ảnh: THU HUYỀN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *