Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 06:01:47

Bộ đội Thông tin phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày đăng: 17/01/2023

QK2 – Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bởi vậy, việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 604.

Huấn luyện triển khai thu hồi các kíp xe thông tin cơ động.

Năm 2022, Lữ đoàn 604 tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống và thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế – xã hội từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 604 đã xác định việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một trong những biện pháp quan trọng để bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm và phẩm chất đạo đức cho mỗi quân nhân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức được điều đó, Lữ đoàn đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, trọng tâm là Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định, cấp ủy các cấp đều có nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch thực hiện cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ, tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán – binh, nêu cao tinh thần giúp đỡ, tương trợ, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội, xem đó vừa là chuẩn mực đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”, vừa là nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Lữ đoàn. Để biến chủ trương thành hiện thực, các cơ quan, đơn vị đã triển khai cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ viết đăng ký các nội  dung học tập, làm theo; tổ chức học tập  nghiêm túc các chuyên đề của năm, mỗi ngày học một lời dạy của Bác…

Với đặc điểm là đơn vị binh chủng bảo đảm của Quân khu, quản lý một số lượng lớn phương tiện kỹ thuật, Lữ đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giáo dục cho bộ đội có quan điểm đúng đắn, yêu mến nghề nghiệp, hăng say học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại; thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng khí tài, trang bị phục vụ cho các nhiệm vụ. Bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, trong năm qua, liên lạc trên các phương tiện thông tin của Lữ đoàn luôn thông suốt, vững chắc; Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin cơ động phục vụ Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và diễn tập của các đơn vị.

Hiện nay, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện bảo đảm thông tin, truyền hình cơ động theo hướng “tinh nhuệ, đa năng”. Coi quá trình huấn luyện là quá trình tự huấn luyện, tự đào tạo, chủ động dự báo tình hình để đưa ra các phương án xử trí. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị luôn chú trọng công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả học tập của bộ đội, huấn luyện nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành bảo đảm TTLL và phối hợp hiệp đồng của các lực lượng… qua đó trình độ, kinh nghiệm của bộ đội không ngừng được nâng lên, vững vàng, tự tin hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức sâu sắc nội dung phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, tập trung đột phá vào khâu chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và khi tham gia giao thông. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân trong công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, nhất là những quân nhân cá biệt, bộ phận công tác phân tán trên các ca trạm; duy trì có nề nếp các chế độ sinh hoạt dân chủ ở cơ sở, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, đây là một trong những kênh quan trọng để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết mọi vướng mắc cho bộ đội, tạo nên không khí dân chủ, gần gũi giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cơ quan và đơn vị. Năm 2022, Lữ đoàn không có trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước, đặc biệt là không để xảy ra mất an toàn trong lao động và khi tham gia giao thông. Lữ đoàn được Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Những kết quả trên đã tạo được sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động; từng bước hình thành được chuẩn mực đạo đức, lối sống tích cực, lành mạnh trong đơn vị, qua đó làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng thêm tỏa sáng.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực và thiên tai dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp; là năm thực hiện khâu đột phá về tổ chức biên chế để xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” sẽ có những tác động sâu sắc đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, để phẩm chất và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục lan tỏa trong lòng nhân dân, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời ra sức thi đua lập nên những thành tích mới, chiến công mới trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành – Chủ động – Đoàn kết – Sáng tạo – Vững chắc” của Lữ đoàn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM VĂN TRƯỜNG, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Lữ đoàn 604
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.