Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 04:12:36

“Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân

Ngày đăng: 20/01/2020

QK2 – Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” do Bộ Quốc phòng phát động, với phương châm “Việc làm cụ thể, hành động thiết thực”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang tỉnh tích cực thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng của địa phương. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”.

LLVT tỉnh Tuyên Quang tích cực hưởng ứng Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã cụ thể hóa các nội dung vào Nghị quyết lãnh đạo hàng năm, đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện phong trào để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 36/2005/CT-TTG ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; gắn việc quy hoạch, xây dựng các đề án phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ các cấp.

Trên cơ sở 19 tiêu chí và 11 nội dung nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới do Chính phủ ban hành, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, giải pháp tham gia thực hiện các tiêu chí phù hợp với điều kiện, khả năng, bảo đảm sát với tình hình thực tế của Lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và chính quyền địa phương xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, xung kích đi đầu của cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ, dự bị động viên trong phát triển kinh tế hộ gia đình, như: Xây dựng các trang trại, gia trại, các ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao để nhân dân học tập làm theo. Chỉ tính riêng năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tham gia thẩm định, công nhận 141 xã, phường, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu về Xây dựng lực lượng dân quân "vững mạnh, rộng khắp" trong chỉ tiêu quốc phòng về xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trong tỉnh từ 23 xã năm 2018 lên 30 xã năm 2019.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị tham gia “Xây dựng nông thôn mới” và 141/141 cơ sở dân quân kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia 16.278 ngày công lao động giúp các địa phương tu sửa 85 km đường liên thôn; đổ 5,5 km đường bê tông nông thôn; nạo vét 60,5 km kênh mương nội đồng; vận chuyển và lắp đặt 5,5 km bê tông đúc sẵn mương nội đồng; đổ 7.000 m2 bê tông sân nhà văn hóa; tu sửa 3.570 m2 khuôn viên UBND xã, 3.250 m2 sân vận động, 6.500 m2 nhà văn hoá thôn; giúp 44 hộ gia đình chính sách, 75 hộ gia đình nghèo trồng 20,5 ha cây lấy gỗ, trồng 34,7 ha hoa màu; tham gia khắc phục, sửa chữa và dựng 56 nhà ở; di chuyển 15 ngôi nhà ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn hoá mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội… xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Đặc biệt thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.610 người dân ở các xã Yên Thuận, Bạch Xa của huyện Hàm Yên, xã Kiến Thiết, Lực Hành, Chiêu Yên, Quý Quân của huyện Yên Sơn, với tổng số tiền trị giá gần 900 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, giúp cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó tình quân – dân. Trong thực hiện chương trình áo ấm mùa đông, Bộ CHQS tỉnh đã tặng 3 máy lọc nước, trị giá 12 triệu đồng và 200 bộ quần áo cho các cháu học sinh trường Dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Yên Hoa huyện Na Hang và 600 bộ quần áo, 20 chăn bông cho đồng bào các dân tộc ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định ANCT địa bàn.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả của Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường đoàn kết gắn bó quân – dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang xác định:

Một là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 36/2005/CT-TTG ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”.                           

Hai là, phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền trong nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân, thực hiện mục tiêu xóa nghèo ở địa phương. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh và chương trình quân – dân y kết hợp.

Ba là, thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Phối hợp tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở vững mạnh, địa phương vững mạnh toàn diện.

Bốn là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Năm là, duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trong Lực lượng vũ trang tỉnh; thực hiện tốt chức năng là “Đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tích cực tham gia giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở địa phương bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đại tá HÀ ĐÌNH KHIÊM, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *