Thứ sáu Ngày 05 Tháng 06 Năm 2020, 02:56:54

Các đơn vị phát động thi đua “75 ngày hành động sáng tạo quyết thắng”

Ngày đăng: 08/10/2019

* Bộ CHQS tỉnh Yên Bái: Tham dự Lễ phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 /22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/22-12-2019) do Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan và chỉ huy 36 đầu mối tự vệ trực thuộc  Bộ CHQS tỉnh.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua cao điểm có chủ đề “75 ngày hành động, sáng tạo, quyết thắng”, trọng tâm là phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua với tinh thần “về đích sớm”, hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ năm 2019. Chỉ tiêu thi đua tập trung vào các nội dung: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm và tổ chức tốt các hoạt động. Tích cực làm công tác chuẩn bị để tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp. Phấn đấu 100% đơn vị cấp đại đội độc lập và tương đương trở lên có ít nhất 1 công trình hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả chào mừng. Thời gian đợt thi đua từ ngày 9-10 đến ngày 22-12-2019.

Tin, ảnh: THANH NĂM

* Sư đoàn 316: Trong thời gian từ ngày 9-10 đến 22-12-2019, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 quyết tâm thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ; duy trì và thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; tổ chức huấn luyện 100% các nội dung bảo đảm thời gian, quân số với kết quả 81% khá, giỏi; phát huy tốt vai trò “cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Các cơ quan Sư đoàn ký kết giao ước thi đua.

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

* Trung đoàn 652: Thực hiện đợt thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 652 (Cục Hậu cần Quân khu) tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm: Giáo dục, tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị hiểu rõ lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc và sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; duy trì đơn vị chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; triển khai thực hiện tốt kế hoạch vận chuyển năm 2019, khai thác hiệu quả tính năng của các phương tiện, hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa, phương tiện; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động củacơ quan, đơn vị; củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết quân dân, thực hiện toàn quân một ý chí, quân với dân một ý chí.

Các cơ quan Trrung đoàn ký kết giao ước thi đua.

Tin, ảnh: TRẦN HOÀN

* Bệnh viện 109 (Cục Hậu cần Quân khu): Tại lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 /22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/22-12-2019), Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện đã đánh giá kết quả Phong trào thi đua Quyết thắng 9 tháng đầu năm. Theo đó, tập thể y, bác sĩ, nhân viên, chiến sĩ của Bệnh viện đã quán triệt và thực hiện tốt 12 điều y đức gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; các chỉ tiêu chuyên môn đều đạt và vượt kế hoạch; triển khai nghiên cứu 22 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

Các đơn vị bệnh viện ký kết giao ước thi đua.

Thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, cán bộ, ý bác sĩ tập trung nâng cao chất lượng, thực hiện 44 chế độ của bệnh viên, tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Quân dân y kết hợp; phấn đấu không có cán bộ, y bác sĩ vi phạm y đức phải xử lý.

Để đạt được mục tiêu đó, Bệnh viện đề ra nhiều chủ chương, biện pháp thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn trách nhiệm cán bộ, đảng viên với xây dựng Bệnh viện VMTD; tích cực kiểm tra phát hiện, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu.

Tin, ảnh: ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *